René Goscinny’nin “Küçük Pıtırcık” Serisi İle Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız” Serisinde Ailede ve Okulda Çocuğa Uygulanan Şiddete Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
(A Comparatıve Approach to Vıolence in Famıly and School in René Goscınnys “Le Petite Nicolas”And Rıfat Ilgaz’s “Bacaksız” )

Yazar : Medine Sivri   - Zeynep Çiftçi  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 69
Sayfa : 109-130
1607    855


Özet
Bu çalışmada, Fransız edebiyatı yazarlarından René Goscinny’nin Pıtırcık (Küçük Pıtırcık, Pıtırcık’ın Bisikleti, Pıtırcık Futbolcu, Pıtırcık Tatilde, Pıtırcık Kampta, Pıtırcık Satranç Oynuyor, Pıtırcık Pazara Gidiyor, Pıtırcık’a Bir Öpücük) serisi ile Türk edebiyatı yazarlarından Rıfat Ilgaz’ın Bacaksız (Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Okulda, Bacaksız Paralı Atlet, Bacaksız Tatil Köyünde ) serisinde, ana karakterlerden hareketle şiddet öğesine değinilmiş, aile içinde ve okulda uygulanan şiddetin, çocukların ruhsal ve fiziksel açıdan gelişimleri üzerindeki olumsuz etkileri, çoğulcu inceleme yöntemiyle karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Her iki yazarın ailede ve okulda şiddet olgusunu ele alış biçimleri ve şiddeti olumlayıp olumlamadıkları incelenmiş, çocuk ve gençlik edebiyatı açısından bunun önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu iki yazarı çalışma konusu olarak almanın temel nedeni, farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde yaşamalarına rağmen, hem yapı gereği hem de eserlerinin içeriği açısından birbirlerine çok benzemeleri ve aşağı yukarı aynı dönemlerde, benzer konularda ortak bir duyarlılıkla benzer ürünler vermeleridir. Dünyanın her yerinde az ya da çok var olan şiddet olgusuna değinmişlerdir. Özellikle bu olgunun çocukları nasıl olumsuz etkilediğini gerek ruhsal, gerekse fiziksel açıdan nasıl yıpratıldıklarını aktarmışlardır. Şiddetin en çok etkilendiği gruplardan birinin çocuklar olduğuna dikkat çekerek, aile içi ilişkilerde şiddetin uygulanış biçimine yer vermişlerdir. Kahramanların çocuksu düşlerinden yola çıkarak kitaplara karabasan gibi çöken şiddeti gözler önüne sermişlerdir. Bu çalışmanın amacı, farklı kültürlerde yaşayan ancak yazdıkları eserler ve işledikleri konular bakımından ortak noktalarda buluşan yazarların söz konusu yapıtlarında, ailede ve okulda yaşanan şiddet açısından benzerlik ve farklılıkları saptamaktır.

Anahtar Kelimeler
René Goscinny, Rıfat Ilgaz, “Küçük Pıtırcık”, “Bacaksız”, şiddet.

Abstract
In this study, French writer René Goscinny’s Pıtırcık (Küçük Pıtırcık, Pıtırcık’ın Bisikleti, Pıtırcık Futbolcu, Pıtırcık Tatilde, Pıtırcık Kampta, Pıtırcık Satranç Oynuyor, Pıtırcık Pazara Gidiyor, Pıtırcık’a Bir Öpücük) and Turkish writer Rıfat Ilgaz’s Bacaksız (Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Okulda, Bacaksız Paralı Atlet, Bacaksız Tatil Köyünde) are analyzed in terms of violence in family and school through the main characters. The negative effects of domestic violence and violence in school on the physical and psychological development of children are tried to be compared according to eclectic method. Both writers’ approach towards domestic violence and violence in school are examined. The importance of the subject is pointed in context of child and youth literature. The main aim of analyzing these two writers is that they gave parallel products with common sensibility in spite of living in different geographies and different cultures. They mention the fact of violence which more or less exists in the world. Especially they narrate how violence affects children both physically and psychologically. They discuss domestic violence drawing attention to the fact that children are one of the most influenced groups. Through the heroes’ childish dreams they point out how violence is oppressing like a nightmare. The aim of this study is to exhibit the differences and similarities of literary works, whose writers lived in different cultures but wrote on similar subjects, in terms of violence in family and school.

Keywords
René Goscinny, Rıfat Ilgaz, “LE PETITE NICOLAS”, “Bacaksız”, violence.