Çukurova Halk Kültüründe Yerel Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları
(Çukurova Local Folk Culture Type: Abdal Jokes )

Yazar : Erman Artun    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 9-28
1572    924


Özet
Abdallar, genellikle İç Anadolu Bölgesine yerleşen bir Türkmen boyudur. Bunlar Çukurova’da Kayseri’de, Kahramanmaraş’ta, Kırşehir’de Yozgat’ta ve buna benzer birçok yörede kışın sahili, yazın ise yaylayı tercih ederler. Genellikle geçimlerini düğünlerde davul zurna çalarak sağlarlar. Çukurova halk kültüründe Abdallarla ilgili anlatılan bu fıkralar çok yaygındır. Çalışmamızda Abdallar ve Abdal fıkraları ile ilgili bilgi verildikten sonra fıkra örnekleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Fıkra-Abdal-Çukurova

Abstract
Abdals, usually a Turkmen tribe settled in the Central Anatolia Region. These are setteled in Çukurova, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Yozgat, and so many beaches in the region in winter, in summer the plateau prefer. Playing drums and flutes at weddings usually provide their livelihood. This is very common in jokes told about the folk culture of Çukurova’s Abdals. Abdals anecdotes and information about the study after giving Abdal’s anecdote examined.

Keywords
Anecdotes-Abdal-Çukurova