Evliya Çelebi Seyahatname’sine Göre Şurahbil
(---------------------- )

Yazar : İlhami Gökçen    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 69
Sayfa : 277-280
1522    882


Özet
---------------------

Anahtar Kelimeler
---------

Abstract
--------------------

Keywords
----------------------