• Duyurular
  • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

    Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

    Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

     


    ICI Master List


    Ithenticate / Turnitin denetimi:

    Dergimize gönderilen makaleler

    Ithenticate ve/veya Turnitin

    programlarında incelendikten

    sonra

    işleme alınmaktadır.

    -----------------------

     


    Yayım Takvimi

    Şubat 2019-1 / 97. sayı

    Mayıs 2019-2 / 98. sayı

    Ağustos 2019-3 / 99. sayı

    Kasım 2019-4 / 100. sayı

    2019 yılı Makale kontenjanımız

    dolmuştur.

    Sadece

    İlhan Başgöz 100. sayısına

    konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

    **************


    Makale Takip Sistemi

    Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

    sitemizdeki

    Makale Takip Sistemi

    üzerinden gerçekleştirilecektir.

    **************


    Makale Kabulü

    *************

     2019 yılı  sayıları makale

    kontenjanı

    dolmuştur.

    Sadece

    İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

    (Kasım 2019)

    için konuyla ilgili makale

    kabul edilmektedir.

     Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

     

    ********************


The Enchantress of Florence, Floransa Büyücüsü’ne Dönüştüğünde: Biçembilim Bağlamında Çeviri İncelemesi
(When the Enchantress of Florence is Turned into Floransa Büyücüsü: Translation Under the Gaze of Stylistic Analysis )

Yazar : Sema Üstün Külünk    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 98
Sayfa : 353-369
    


Özet
Bu çalışmada , Salman Rüşdi’nin The Enchantress of Florence (2008) başlıklı eserinin Begüm Kovulmaz tarafından yapılan ve Floransa Büyücüsü (2009) adıyla yayınlanan çevirisinin detaylı ve karşılaştırmalı bir biçembilim analizi sunulmaktadır. Çalışmanın amacı, bir edebi metni, biçembilim açısından çeviri odaklı incelemeye yönelik bir metodolojisi sunmaktır. Bu bağlamda çeviri odaklı bakış açısı, erek ve kaynak metin incelemesinde iki temel üzerinde kurulmaktadır: içerik ve biçem. Bu iki yönlü çalışma, kitap kapakları, başlıklar, kelime ve cümle yapıları, asonans, kelime oyunları, metaforlar, yabancı isim-terimler, dipnotlar, içnotlar, argo ifadeler vb. metinsel, dilsel ve yanmetinsel ögeler üzerine yoğunlaşmaktadır. Sunulan yöntemsel araştırma ile biçembilim alanının, yazar ve çevirmen kararlarını inceleme ve sorgulama noktasında çok yönlü bir araştırma sahasına imkan sağladığı gösterilmektedir. Edebiyat ve Çeviribilim alanının temel prensiplerini bir örneklem üzerinde uygulayan bu çalışmada, alana hakim olan hata avcılığından sıyrılarak yapıcı bir çeviri yaklaşımı ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Floransa Büyücüsü, Salman Rüşdi, Biçembilim, Çeviri incelemesi

Abstract
This article provides an elaborate and comparative stylistic analysis of the Turkish translation of the book The Enchantress of Florence (2008) by Salman Rushdie, translated by Begüm Kovulmaz as Floransa Büyücüsü (2009). The study aims at providing a study design for stylistic research on a work of literature within a translational scheme. Translational reflections on the characteristics of the source and target books are constituted upon two premises: content and form. This diachronic examination is composed of textual, linguistic and paratextual elements such as the cover of the book, the title of the book, lexis, syntactical structure, assonance, alliteration, wordplays, metaphors, similes, foreign proper names, foreign object names and concepts, footnotes, inserted notes, slang words and telling in Turkish. Such an in-depth examination of a literary work illustrates the foundations of the relevant piece of art and further portraits the field of stylistics as a fruitful research paradigm to question and speculate upon miscellaneous authorial and translatorial decisions of the meaning-making agents. As an interesting case for comparative studies, coalescing the premises of Literature and Translation Studies, this paper focuses on the bona fide productive nature of translation rather than on the error-hunting mechanisms.

Keywords
The Enchantress of Florence, Salman Rushdie, Stylistic Analysis, Editing Translation

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr