• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


60 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2009-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mustafa Oral -  
M.Ziya Gökalp'in Medeniyet Ve Kültür Anlayışı Ss, 13-24
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Pala Güzel -  
Zaman Ve Anlatı Ekseninde Bellek Ve Mübadele Ss, 25-44
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Şimşek -  
Kolektif Kimliğimizin Tezahürü Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları Ss, 45-56
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Erdem -  
Türkiye'nin Batılılaşma / Modernleşmesi Üzerine Ss, 57-58
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜLİN ARSEVEN -  
Anlam Çerçevesi Açısından Olvido Ss, 69-80
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ş.Alpaslan Yasa -  
Mehmed Akif'in Fransızcadan Tercümeleri Ss, 81-110
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Ersoy -  
Kimlik, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kavramları Ve Müziğe Yansımaları Ss, 111-124
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Özçelebi -  
Edebiyatımızda Hümanist Eleştiri Anlayışının Temelleri Ss, 125-138
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Tunç -  
Tahsin Yücel'in Bıyık Söylencesi Adlı Kitabında Bıyıkla Söylenen Ss, 139-146
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümtaz Sarıçiçek -  
Yarname'nin Ontolojik Tahlili Ss, 147-154
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Doğramacıoğlu -  
Avrupa Birliği Ekseninde Dış Göçün Türk Edebiyatına Yansıması Ss, 155-166
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Naile Ağababa -  
Azerbaycan-Türk Müziğinden Kesitler Ss, 167-173
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Çobanoğlu -  
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez( Aziz Nesin'in Yaşam Öyküsünde Halkbilimsel Veriler) Ss, 175-196
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çulpan Zaripova Çetin -  
Abdullah Tukay'a Adanan Bir Mektup Ss, 197-234
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal Taşbaş -  
Tanin Gazetesi Ve Hüseyin Cahit'in Görüşleri Doğrultusunda İttihat Ve Terakki Politikaları(1908-1914) Ss, 205-224
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Görümlü -  
Forster'in Kadınları: Howards End, A Room With a View ve Where Angels Fear to Tread Ss, 225-234
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayla Kaşoğlu -  
Hiciv Yazarı Saltıkov- Sçedrin'in Masalları Ss, 235-242
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rana Can Refiye Okuşluk Şenesen, Selim Kadıoğlu, İlter Uzel  
Hatay Altınözü Sarılar Mahallesi Geleneksel Tıp Uygulamaları Ss, 243-253
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut -  
Güneşe Yüzünü Dönenler Ss, 256-260
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan -  
Cumhuriyet Dönemi Aşık Şiirinin Genel Görünümü Ss, 261-268
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Felix J. Oınas -  
Halk Destanı Ss, 259-286
-

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr