Yönetim   -    Yayın Kurulu   -   Akademik Temsilciler   -    Abonelik  |  Türkçe English
  Arşiv | Yayın Kurulu | Yazarlar İçin | Yayın Etiği | Etik Sözleşmesi | İletişim  
   
23. Yıl

Dergimizin 2018-3. sayısı için makale kabul edebilmekteyiz. Değerli araştırmacı ve yazarlarımızın ilgileri için teşekkür ederiz.
 
 
Son Sayı
  • Sayı 93
 
 

 

folklor/edebiyat
 
folklore/literature
 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, üç aylık
halkbilim . antropoloji . arkeoloji . sosyoloji . eğitim . tarih . dil . edebiyat dergisi
 
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ YILDA DÖRT SAYI ÇIKAR
A Peer Reviewed Quarterly International Journal
ISSN 1300-7491
DOI 10.22559
İlk sayısı 1994 yılında çıkan folklor/edebiyat dergisi Metin Turan tarafından kuruldu ve Ankara'da yayımlanmaya başlandı.
 
2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayın hakları alınan dergi, aynı periyotla Üniversitenin akademik yayını olarak düzenli olarak yayımlanmakta ve bilim çevrelerine ulaştırılmaktadır.
 
folklor/edebiyat'ta yayımlanan yazılar
ULAKBİM-Dergipark (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) MLA Folklore Bibliyography; Türkologischer Anzeiger Viyana; ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); CEEOL (Central and Eastern European Online Library ); CrossRef DOI (Digital Object Identifier); ACLA (American Comparative Literature Association); SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini); TEI (Türk Eğitim İndeksi; İdealonlineVeritabanı; Universityjournals; Worldcat; Elektronische Zeitschriftenbibliothek; International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF); Scientific Indexing Services (SIS) tarafından taranmaktadır.
 
 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Arşiv |Yayın İlkeleri | İletisim| Makale Yükle
Copyright 2011 UKU BIM    Yönetim    -   Yayın Kurulu   -   Akademik Temsilciler   -   Abonelik