• Announcements
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Search

Medine Sivri
“Ceza Sömürgesi” ve Otoriteryanizme Kafkaesk Bir Bakış , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
GÜVENÇ ABDAL OCAKLILARI ADLI ÇALIŞMA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME , ss. 345-348
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
OSCAR WILDE’IN “DORIAN GRAY’İN PORTRESİ”, HE RMANN HE SSE’NİN“NARZİSS VE GOLDMUND” VE NEDİM GÜRSEL’İN “RESİMLİ DÜNYA” ADLI ESERLERİNDE NARSİST MİTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , ss. 31-62
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Murathan Mungan’ın ‘Dumrul ile Azrail’ Hikayesinde Metinlerarası Bir Yaklaşım , ss. 131-144
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
17. YÜZYIL HALK ŞAİRİ KARACAOĞLAN’IN BİR ŞİİRİ İLE 18. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ NEDİM’İN BİR GAZELİNE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM , ss. 165-183
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
René Goscinny’nin “Küçük Pıtırcık” Serisi İle Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız” Serisinde Ailede ve Okulda Çocuğa Uygulanan Şiddete Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım , ss. 109-130
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
GÜLSÜM CENGİZ’İN ŞİİRLERİNDE MİTLERİN İZİ , ss. 121-136
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
PLAUTUS’UN “AMPHITRYON” ADLI ESERİ İLE MOLIÈRE VE HEINRICH VON KLEIST UYARLAMALARINDA METİNLERARASILIK , ss. 127-154
Summary | Abstract | Full Text (PDF)


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr