Corona ve Paul Celan ya da Aşk ve Pandemi
(Corona and Paul Celan or Love and Pandemic )

Yazar : Funda Kızıler Emer    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 103
Sayfa : 527-544
1718    940


Özet
2020 yılı tarih sayfalarında daha şimdiden, Corona virüs salgınının dünyanın her yerinde milyonlarca can aldığı bir pandemi yılı olarak yer edinmiştir. Bu yıl aynı zamanda savaş sonrası Avusturya liriğinin tanınmış şairlerinden biri olan Paul Celan’ın (1920-1970) ölümünün de 50. yılına denk gelir. İlginçtir ki Celan, bundan yetmiş iki yıl önce yazdığı bir şiirine “Corona” adını vermiştir. 1948 yılı dünya tarihinde II. Dünya Savaşı’nın bitiminden üç yıl sonrasına karşılık gelir. Celan’ın kişisel tarihindeyse, ebeveynlerini kurban verdiği Nazi ölüm kampından kurtulduktan sonra, Czernowitz’e, Bükreş’e ve ardından Viyana’ya göç ettiği zorlu yıllara rastlar. Celan’ın burada Viyana yazın çevresinde kurduğu dostluklar, özellikle de Avusturyalı şair Ingeborg Bachmann’la (1926-1973) tanışması yaşamında bir dönüm noktası oluşturur. İki büyük şair tutkulu bir aşk yaşar. Celan’ın bu şiiri, 1948’de yaşanan bu aşktan izler taşır. Bu çalışmanın temel amacı; Celan’ın bu şiirini analiz etmek ve aynı zamanda günümüzde milyonlarca insanın ölümüne neden olan pandemik virüsün adı olarak tanınan Corona ile Celan’ın aynı başlıklı şiiri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu şekilde hem 2020’de ölümünün 50. yılına girdiğimiz usta şairin şiirlerine, hem de tüm insanlığı tehdit eden Corona virüs salgınına dikkat çekmek hedeflenmiştir. Bu çalışmada “yakın okuma” yöntemini, tarihsel pozitivist, biyografik eleştiri yöntemlerini ve yorumbilgisini içeren eklektik bir yöntem kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Celan, Avusturya yazını, corona, aşk, pandemi, holocaust

Abstract
The year 2020 has already taken place in history pages as a year of pandemic in which the coronavirus outbreak has taken millions of lives all over the world. This year also coincides with the 50th anniversary of the death of Paul Celan (1920-1970), one of the well-known poets of the post-war Austrian lyric. Interestingly, Celan named his poem Corona, which he wrote seventy-two years ago. The year 1948 corresponds to three years after the end of the Second World War in world history. In Celan’s personal history these years coincide with tough times, when he emigrated to Czernowitz, Bucharest and then Vienna after surviving the Nazi death camp where his parents were sacrificed. The friendships that Celan built here with the writers around the literature in Vienna, especially meeting the Austrian poet Ingeborg Bachmann (1926-1973), constitute a turning point in his life. Two great poets experience passionate love. This poem of Celan carries traces of this stormy love in 1948. The main purpose of this study is to analyze this poem and also to investigate whether there is a relationship between Corona and Celan’s poem with the same title, which is known as the name of the pandemic virus that has killed millions of people today. In this way, it is aimed to draw attention to both the poetry of the master poet, who entered the 50th year of his death in 2020, and the epidemic of the Corona virus that threatened all humanity. In this study, an eclectic method including “close reading”, historical positivist, biographical critism and hermeneutic methods has been used.

Keywords
Celan, Austrian literature, corona, love, pandemic, holocaust