• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Kırmızı Başlıklı Kız’ın Edebiyattan Sinemaya Al Yazmalı Olarak Yolculuğu
(TheJourney of the Little Red Riding Hood from Literature to Cinema as the Red Scarfed )

Yazar : Süreyya Elif Aksoy    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 147-170
    


Özet
Cengiz Aytmatov’un Selvi Boylum Al Yazmalım adıyla Rusçadan Türkçeleştirilmiş öyküsü ile aynı adla Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğinde ve Ali Özgentürk’ün senaryosu ile yapılmış sinema uyarlamasının, “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının Grimm Kardeşler varyantı ile hem biçimsel bakımdan metinlerarası ilişkiler içinde olduğunu hem de kadın bedeninin ve cinselliğinin denetlenerek ataerkil aile yapısı içinde sınırlanması bağlamında benzer bir toplumsal ve ahlaki işlev üstlendiğini göstermeye çalışacağım. İncelemede söz konusu üç metni sırasıyla, olay örgüsü, metinlerarası bağları görünür kılan işaretler ve birey-toplum çatışması ekseninde karakterlerin oluşumu açılarından ele alacağım. “Kırmızı Başlıklı Kız”da metaforik bir anlatımla sunulan ibret hikâyesi, sözü edilen roman ve filmde doğrudan ifade edilmiş; kadının, arzulayan ve arzularının peşinde ev dışında yolculuk yapan bir özne olarak var olma çabası ile erkek tarafından arzulanan ve ev içinde tutulması arasındaki gerilim, ikinciden yana sonuçlanır. Toplumsal ödevleri arasındaki çatışmanın odağındaki genç kız, arzularını bastırıp erkek egemenliğindeki kutsal ailenin sınırları içindeki edilgin rolünü ve annelik kimliğini kabullenmek yoluyla erginlik eşiğini atlar. Bu üç metin arasındaki bağları ortaya çıkartırken Jack Zipes’ın, “Kırmızı Başlıklı Kız” varyantları ve uyarlamaları hakkındaki gözlemlerinin yanı sıra, Vladimir Propp’un olağanüstü masallardaki karakterlerin işlevleri üzerine geliştirdiği kavramsallaştırmadan, metinlerarasılık üzerine bazı gözlemlerden ve modernlik ile cinsellik tarihi hakkındaki saptamalardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
toplumsal cinsiyet, masal, öykü, film, aile, cinsellik

Abstract
This article aims at displaying formal, intertextual relations between Selvi Boylum Yazmalım, both the short story of Cengiz Aytmatov and its adaptation to cinema, while also discussing their similar social functions of controlling and delimiting the female body within patriarchal family structure. Three texts will be discussed comparatively according to theirp plot, the intertextual signs and the emotions as well as social conflicts of their characters. The moral tale presented metaphorically in the Little Red Riding Hooared is rendered directly in the short story and the film. In all of these texts, the tension between the the struggle of the woman to become a desiring object pursuing her desires outside the house and the forces which try to keep her as a male object of desire to be kept inside the house, is resolved to the benefit of the latter. The connections between these three texts become visible under the light of the studies of Jack Zipes on the versions and adaptarions of the Little Red Riding Hood, Vladimir Propp’s structuralist concept of the functions of the characters’ actions, as well as observations on intertextuality and the evolution of sexuality and throughout modernity.

Keywords
gender, fairy tale, short story, film, family, sexuality

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe