Folklor Çalışmalarından Bir Yıldız Kaydı: Dan Ben Amos ve Hatırası
(A Star Fell from Folklore Studies: The Memory of Dan Ben Amos )

Yazar : Arzu Öztürkmen    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 114
Sayfa : xı-xxx
    


Özet
Bu yazı, 26 Mart 2023 günü kaybettiğimiz Profesör Dan Ben-Amos’un anısına yazılmıştır. Kendisi uluslararası folklor camiasının 1970’lerden bu yana yakından tanıdığı bir simaydı. Hem kendi yaşam öyküsü hem de folklor disiplininin yakın dönem tarihçesinin önemli bir karakteri olarak arkasında önemli bir birikim bıraktı. Dan Ben-Amos “Folklorda Yeni Perspektiflere Doğru” akımının kurucu teorisyenlerinden biriydi. 1970’li yıllara damgasını vuran “folklor, küçük topluluklar içindeki sanatsal iletişimdir” tanımını yaparak, folklora 19. yüzyıldan beri atfedilen “kırsallık,” “anonimlik” ve “kolektiflik” kavramlarının ötesine geçilmesine kapı açan bir folklor kuramcısıydı.

Anahtar Kelimeler
Dan Ben Amos, folklor, Bloomington

Abstract
This essay is written in memory of Professor Dan Ben-Amos, who passed away on March 26, 2023. He was a well-known figure in the international folklore community since the 1970s. He left behind a significant body of work, both in his own life history and as a key figure in the history of folklore studies. Ben-Amos was a founding theorist of the "Toward New Perspectives in Folklore" movement. He was a folklore theorist whose definition of folklore as “artistic communication in small communities” dominated the 1970s and made it possible to move beyond the 19th-century notions of "rurality," "anonymity," and "collectivity" ascribed to folklore.

Keywords
Dan Ben Amos, folklore, Bloomington