• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Averçenko’nun “Kara Güç” Adlı Eserinde Anlatım Gücü Olarak Semboller ve Retorik Figürlerin Analizi
(Analysis of Symbols and Rhetorical Figures as an Expression of Power in the Work of Averchenko “Black Power” )

Yazar : Leyla Çiğdem Dalkılıç    
Türü :
Baskı Yılı : 2018- Kasım
Sayı : 96
Sayfa : 111-125
4504    2045


Özet
Üslup bir yazarın eserinde bir durum ya da olaya ilişkin duygu ve düşünceleri kısacası kendini okuyucuya yansıttığı en güçlü silahtır. Yazar bu güçlü silahı eserinde kullandığı kelimeler ile zenginleştirmektedir. Yazarın dili kullanış biçimi, eserlerinde yer verdiği dil birimleri eserin üslubunu belirler ve yazarın kelimeler aracılığı ile esas anlatmak istediklerinin özünü oluşturur. Bu bakımdan bir yazarın eserinde kullandığı kelimeler yazarın üslup özelliğini ortaya çıkartır. Rus mizah yazarı Arkadi Averçenko’nun da kendine has üslubu “Kara Güç” adlı eserinde ayrı bir yere sahiptir. Hiciv, mizah ve grotesk unsurlarını eserlerinde ustalıkla uygulayan yazarın bu eserindeki üslup özelliğinin en belirgin öğeleri anlatım gücünü yansıtan semboller ve retorik figürlerdir. Diyalog tarzı anlatım tekniği ile okuyucuyu hemen eserin içine çekmek isteyen yazar, anlatım gücündeki ustalığını kurgu aktarımı esnasında kullandığı edebi semboller ve retorik figürlerle zenginleştirmektedir. Bu çalışmada amaç, Rus edebiyatının mizah ustası olan Arkadi Averçenko’nun “Kara Güç” adlı eserinde sembollerin ve retorik figürlerden karşılaştırma ve canlandırma söz sanatları incelenerek yazarın anlatım gücünün analiz edilmesidir.

Anahtar Kelimeler
üslup, stilistik, sembol, retorik figürler, karşılaştırma

Abstract
Style is the most powerful weapon that a writer uses in his work to reflect to readers his feelings and thoughts about a situation or event. The author enriches this powerful weapon with the words that he uses in his work. The manner in which the author uses the language and the language units in his works determines the style of his work. Also, it is the essence of what the author wants to tell us through the words. In this respect, the words that an author uses in his work reveal the author’s style. The Russian humorist Arkadi Avercheno has a distinctive style in his work called “Black power”. He skillfully applied satirical, humor and grotesque elements in his work. The most prominent elements of the stylistic feature of his works are the symbols and rhetorical figures reflecting the power of his expression. The author wants to draw the reader into his work with a dialogue style of expressive technique. He enriches his expressive mastery with literary symbols and rhetorical figures used during editing. The aim of this study is to analyze the humor of the master of Russian literarture Arkadi Averchenko, and the expressive power in his work “Black power” by examining the symbols and rhetorical figures of comparison and personification.

Keywords
style, stylistics, symbol, rhetorical figures, comparison

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook