• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Karnavalesk Bağlamında “Müzika Retorika
(“Muzika Retorika” in the Context of Carnivalesque” )

Yazar : Aykut Çerezcioğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 9-25
4651    831


Özet
Rus incelemeci Mikhail Bakhtin’in, edebiyat incelemelerinden hareketle ortaya attığı diyalog, diyaloji ve karnavalesk gibi kavramlar popüler kültür incelemelerinde de kullanılır. Bakhtin’e göre Karnavalda, resmi kültüre karşıt olarak konumlanan bir halk kültürünün, kahkahayı, doğanın kolektif yaşamının ritimlerini, bedenin direncini ve işlevlerini, dile, edebiyata taşıması söz konusudur (Bakhtin, 2001: 23). Karnaval meydanı, her türlü resmi konum ve ciddiyete yönelik alay, tüm hiyerarşilerin tepetaklak edilmesi, davranış kurallarının küfür, aşağılama, kabalıkla ihlal, bedensel iştahlara yönelik tüm aşırılıkların kutlanması biçiminde kendini dışa vuran bir halk bilincidir. Bakhtin, tüm “yarı ciddi- yarı komik türlerin”, karnavalesk folklor ile birleşmiş olduğunu söyler. Hepsi de az ya da çok dünyaya dair özgül bir karnaval duygusuyla yüklüdür ve bir kısmı da sözlü karnavalesk-folklorik türlerin doğrudan edebi çeşitlemeleridir. Yarı ciddi- yarı komik türlerin tümünde retorik öğe bulunur ve bu türler hetero sesli bir doğaya sahiptir; çok perdeli bir anlatım, iç içe geçmiş türler ve biçimler sıklıkla kullanılır. Müzisyen Karahan Kadırman, Müzika-Retorika adını verdiği “performanslarında” izleyici ile karşılıklı diyalog kurduğu bir üslup kullanır. Kadırman, Müzika Retorika’yı, bireylerin retorik yoluyla “benzerlikler ve farklılıkları, bunları donduran toplumu, bunları yasallaştıran ve kimi zaman sarsan siyaseti, bunların içlerinde dalgalandığı psikoloji ve ahlakı” tartıştıkları ve bu tartışmalar sırasında daha önce kaydedilmiş “alan” sesleri üzerine, müzisyen tarafından birden çok çalgı icra edilerek yapılan müziğin kullanıldığı bir tür olarak tanımlar. Kadırman’a göre “kentsel müzik kültürü içersinde, popüler ve alışılmış olana protest olarak ortaoyunu, kabare, müzikal, performans sanatı, aşık geleneği ve başka sanat disiplinleriyle türler arası bir birliktelik oluşturmak ve konuşulamayanı konuşmaya teşvik etmek ve otoriter yapıyı eleştirmek” önemlidir. Bu çalışmanın amacı Karnaval ve diyalog kavramları bağlamında Müzika Retorika’yı analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler
Karnaval, Karnavalesk, Müzika Retorika, Retorik, Diyalog.

Abstract
Concepts that were propounded by the Russian contemplator Mikhael Bakhtin based on his literature reviews, such as dialogue, dialogy and carnivalesque are also used in studies on popular culture. According to Bakhthin, at the carnival, a public culture which is positioned as an opposition to the official culture, carries the laughter, the collective life rhythms of the nature and the resistance and functions of the body to language and literature. Carnival square is a public conscience which reveals itself as a ridicule to every kind of official position and seriousness, overturning all hierarchies, celebration of all kinds of violations of conduct codes by profanity, insults and vulgarity, and all extremes of physical appetite. Bakhtin explains that all “semi serious-semi humorous genres” are associated with carnivalesque folklore. All of them are loaded with a sense of carnival which is more or less specific to the world. “Semi serious-semi humorous genres” are associated with carnivalesque folklore. All of them are loaded with a sense of carnival which is more or less specific to the world and some of them are direct literary variations of direct verbal carnivalesque-folk genres. The rhetorical elements are found in all half serious - half humorous genres and has a heterophonic nature; a multi pitched narration and intertwined genres and styles are frequently seen. Musician Karahan Kadırman, in his performances entitled “Muzika-Retorika”, uses a style which he establishes a dialogue with the audience. Kadırman defines Müzika-Retorika as a genre in which individuals discuss “similarities and differences, the society that freezes these similarities and differences, politics which legalize and sometimes shatter these similarities and differences, the psychology and the ethics that fluctuate within these similarities and differences” and the musician performs with multi instruments on the “field” sounds that were recorded during these discussions. According to Kadırman, “to form a multi-genred association as a protest against popular and customary within the urban music culture, by means of ortaoyunu (a eulogy show in ottoman culture and entertainment life), cabarets, musicals, performance arts, minstrel traditions and other art disciplines, encouraging to speak on what cannot be spoken and criticizing the authoritarian structure is important”. The aim of this study is to analyze Musical Rhetoric within the contexts of Carnival and dialogue.

Keywords
Carnival, Carnivalesque, Muzika-Retorika, Rhetoric, Dialogue.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr