• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Celia Devrim Günlerinde İspanyol İç Savaşına Farklı Bir Bakış
(Celia at the Revolution A Different Perspective of the Spanish Civil War )

Yazar : María Jesús Horta    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018- Kasım
Sayı : 96
Sayfa : 127-140
5582    1595


Özet
1929 yılında Encarnación Aragoneses Urquijo, Elena Fortún takma adıyla, Blanco y Negro dergisinin çocuk eki Gente Menuda’da, baş kahramanı Celia adında, çok soru soran ve her şeye şaşıran yedi yaşında küçük bir kız çocuğu olan yazılar yazmaya başlar. Bu öyküler İspanyol çocuk edebiyatının efsaneleşmiş en ünlü öykü dizisinin çekirdeğini oluşturur. Aguilar yayınevi daha sonra bu öyküleri kitap formatında yayımlar, ancak 1936 yılında İspanya’da iç savaşın patlak vermesiyle dizinin yayımlanması durur. 1939’un başlarında Fortún, daha önce tefrika olarak yayımlanmamış olan Celia madrecita (Küçük anne Celia)’yı dizinin ilk kitabı olarak çıkarır. Buenos Aires’teki sürgün yıllarında da bir sonraki kitabı olan Celia Devrim Günlerinde’yi yazar, ancak bu kitabın basılması 1987’yi bulur. Bu kitap iç savaşa farklı bir açıdan baktığı için, bu makale özellikle bu eser üzerinde yoğunlaşmaktadır. Baş kahramanı, savaştan kaçarak ve ailesinin izinden giderek şehirden şehre dolaşan genç kız Celia olan kitapta bizzat Fortún’un yaşadıkları ve gerçek olaylar da yer alır. Birinci tekil şahsın ağzından anlatılan öykü, İspanya’daki çatışmaya oldukça tarafsız bir perspektif getirir, çünkü yazarın amacı, savaşan iki taraftan birini haklı çıkarmak ya da savunmaktan çok, çatışma sırasında yaşanan gerçekleri anlatmaktır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk ve gençlik edebiyatı; Elena Fortún; Celia; İspanyol iç savaşı

Abstract
In 1928 Spanish writer Elena Fortún began to publish some collaborations in the children’s Sunday magazine Gente Menuda (Little People) in which Celia, an inquisitive and always wondering seven year-old girl, had the leading role. Those stories were the origin of one of Spanish children’s literature most famous sagas. They were published later in book format by Aguilar publishing house, but the series was stopped when Spanish Civil War broke out in 1936. At the beginning of 1939 Fortún published the first book of the saga not previously serialized in newspapers: Celia, madrecita (Celia, Little Mother). In her exile in Buenos Aires she finished writing the next one: Celia en la revolución (Celia at the Revolution). However, this last book would not be published until 1987. In this paper we will focus specially in Celia at the Revolution given that the book provides us with a different vision about the Civil War. In the book Celia is a teenager who goes through different cities following her family and running from war. There are too the author’s own experiences and real facts. Narrated in first person point of view, offers a quite impartial perspective of the conflict because the objective was to narrate the reality of war more than simply justify or defend any of the sides.

Keywords
Children’s and youth literature; Elena Fortún; Celia; Spanish civil war

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook