• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


68 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Seval Şahin  
Auratik Hırsızın Tarihsel Sermayesi - Cingöz Recai Serileri Üzerinde Bir Çoklu Uyum Analizi Uygulaması - Ss, 9-30
Historical Capital of Auratic Robber

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Alay  
Yusuf ve Züleyha Hikâyesinin Epizot Tahlili ve Motif Yapısı Ss, 167-180
Episodic Analysis of the tale of Yusuf and Zuleyha and Its Pattern Structure

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yüksel Şahin  
Geleneksel Kadın Giyimi Kesim Tekniğinde Modanın Etkisi Ss, 181-185
The Effects of Fashion in the Cutting Technique of Traditional Woman’s Clothing

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz - Seval Yinilmez Akagündüz  
Çok Yönlü Bir Fikir Adamının Geçmişe Bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve Tarih Ss, 187-206
The Retrospect of a Versatile Thinker: Sabahattin Eyuboglu and History

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Uslu  
Kağızmanlı Âşık Cemâl Hoca’da Eğitim Ss, 207-219
Theme of Education in The Works of Minstrel Cemal Hodja of Kagizman

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cumhur Aslan  
Türk Edebiyatında Aydın Sorunsalı: Oya Baydar’da Süreklilik, Kopuş Ve Yeniden Kurgulama Ss, 31-51
The Problem of Intellectual in Turkish Literature: Invariability, Disengagement and Reconstruction in Oya Baydar’s Work

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Arzu Demirel  
Antik Yunan’da Biyolojik Evrim Düşüncesi Ss, 53-60
Concept of Biological Evolution in Ancient Greece

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Sevinç Erbaşı  
Ion Polislerinin Pers İstilasina Kadar Yakındoğu Devletleriyle İlişkileri Ss, 61-76
The Relationship Between Ionian Poleis and the Other State of Ancient Near East Till the Persian Occupy

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Japon Modernleşmesi Bağlamında İki Sosyolojik Çözümlemenin Karşılaştırılması Ss, 77-84
The Comparation of Two Sociological Analysis in the Context of Modernization of Japan

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Levent Yaylagül - Cengiz Çiçek  
12 Eylül 2010 Referandum Sürecinin Türkiye’deki Yazılı Basında Sunumu Ss, 85-120
The Presentation of September 12 (2010) Referendum Process in the Turkish Press

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Necmi Akyalçın  
Türkçe Deyimler Sözlüklerine Alınmış, Deyim Olmayan Kimi Söz Öbeklerine İlişkin Bir Değerlendirme Ss, 121-142
An Assesment About Some Phrases Which are not Idiom but are Located in Turkish Idiom Dictionaries

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nil Ünsal  
İspanya’dan Bir Kara Roman: Plenilunio Ss, 143-151
A Hard Boiled Novel From Spain: Plenilunio

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tolgahan Çoğulu  
Klasik Gitar İçin Yapılmış Türkü Düzenlemelerinde ve Bestelerde Bağlama Çalım Teknikleri Ss, 153-165
The Techniques of Playing Baglama in Compositions and the Regulations of Folk Songs Which are Done for Guitar

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
,