• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


68 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Seval Şahin  
AURATİK HIRSIZIN TARİHSEL SERMAYESİ - Cingöz Recai Serileri Üzerinde Bir Çoklu Uyum Analizi Uygulaması - Ss, 9-30
HISTORICAL CAPITAL OF AURATIC ROBBER

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumhur Aslan  
TÜRK EDEBİYATINDA AYDIN SORUNSALI: OYA BAYDAR’DA SÜREKLİLİK, KOPUŞ VE YENİDEN KURGULAMA Ss, 31-51
THE PROBLEM OF INTELLECTUAL IN TURKISH LITERATURE: INVARIABILITY, DISENGAGEMENT AND RECONSTRUCTION IN OYA BAYDAR’S WORK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Demirel  
ANTİK YUNAN’DA BİYOLOJİK EVRİM DÜŞÜNCESİ Ss, 53-60
CONCEPT OF BIOLOGICAL EVOLUTION IN ANCIENT GREECE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sevinç Erbaşı  
ION POLISLERİNİN PERS İSTİLASINA KADAR YAKINDOĞU DEVLETLERİYLE İLİŞKİLERİ Ss, 61-76
THE RELATIONSHIP BETWEEN IONIAN POLEIS AND THE OTHER STATE OF ANCIENT NEAR EAST TILL THE PERSIAN OCCUPY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Devrim Topses  
JAPON MODERNLEŞMESİ BAĞLAMINDA İKİ SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMENİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 77-84
THE COMPARATION OF TWO SOCIOLOGICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF JAPAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent Yaylagül Cengiz Çiçek  
12 EYLÜL 2010 REFERANDUM SÜRECİNİN TÜRKİYE’DEKİ YAZILI BASINDA SUNUMU Ss, 85-120
THE PRESENTATION OF SEPTEMBER 12 (2010) REFERENDUM PROCESS IN THE TURKISH PRESS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmi Akyalçın  
TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜKLERİNE ALINMIŞ, DEYİM OLMAYAN KİMİ SÖZ ÖBEKLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 121-142
AN ASSESMENT ABOUT SOME PHRASES WHICH ARE NOT IDIOM BUT ARE LOCATED IN TURKISH IDIOM DICTIONARIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nil Ünsal  
İSPANYA’DAN BİR KARA ROMAN: PLENILUNIO Ss, 143-151
A HARD BOILED NOVEL FROM SPAIN: PLENILUNIO

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolgahan Çoğulu  
KLASİK GİTAR İÇİN YAPILMIŞ TÜRKÜ DÜZENLEMELERİNDE VE BESTELERDE BAĞLAMA ÇALIM TEKNİKLERİ Ss, 153-165
THE TECHNIQUES OF PLAYING BAGLAMA IN COMPOSITIONS AND THE REGULATIONS OF FOLK SONGS WHICH ARE DONE FOR GUITAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Alay  
YUSUF VE ZÜLEYHA HİKÂYESİNİN EPİZOT TAHLİLİ VE MOTİF YAPISI Ss, 167-180
EPISODIC ANALYSIS OF THE TALE OF YUSUF AND ZULEYHA AND ITS PATTERN STRUCTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Şahin  
GELENEKSEL KADIN GİYİMİ KESİM TEKNİĞİNDE MODANIN ETKİSİ Ss, 181-185
THE EFFECTS OF FASHION IN THE CUTTING TECHNIQUE OF TRADITIONAL WOMAN’S CLOTHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt Akagündüz Seval Yinilmez Akagündüz  
Çok Yönlü Bir Fikir Adamının Geçmişe Bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve Tarih Ss, 187-206
THE RETROSPECT OF A VERSATILE THINKER: SABAHATTIN EYUBOGLU AND HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Uslu  
KAĞIZMANLI ÂŞIK CEMÂL HOCA’DA EĞİTİM Ss, 207-219
THEME OF EDUCATION IN THE WORKS OF MINSTREL CEMAL HODJA OF KAGIZMAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr