• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


61 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aksu Bora  
ANNESİZ KIZLAR: MODERN BABALARIN MODERN KIZLARI Ss, 7-15
Girls Without Mothers: Modern Daughters of Modern Fathers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Kesim Güven Altan Kar**  
MEDYANIN SEYİRLİK SUNAKLARI: YARIŞMA PROGRAMLARI Ss, 17-32
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Çulha  
KIRIM KARAYLARININ HALK EDEBİYATI KAYNAKLARI: “MECUMALAR” Ss, 33-42
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Gökçe  
BÜNYESİNDE ART VEYA ÖN DAMAK /G/ ÜNSÜZÜ BULUNDURAN YAPIM EKLERİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE TARİHSEL SEYİRLERİ ÜZERİNE Ss, 43-72
HISTORICAL DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION AFFIXES WHICH INCLUDE PREPALATAL AND POSTPALATAL “G” FROM OLD TURKISH TO OLD ANATOLIAN TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Selçuk Şirin  
CUMHURİYET İDEOLOJİSİNİN HALKA BENİMSETİLMESİNDE KARS HALKEVİ VE DOĞUŞ DERGİSİNİN ROLÜ (1933–1950) Ss, 73-104
THE ROLE OF THE PEOPLE’S HOUSES OF KARS AND THE PERIODICAL OF DOĞUŞ IN GETTING THE SOCIETY ACCEPT THE IDEOLOGY OF REPUBLIC

Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜLİN ARSEVEN  
BENLİKTEN KAÇIŞIN ÖYKÜSÜ: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI Ss, 105-120
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hürriyet Konyar  
TÜRKİYE’DE KÜRESEL MEDYA VE ROCK MÜZİK KÜLTÜRÜ İLE KURULAN KÜRESEL KÜLTÜREL ORTAMLAR Ss, 121-156


Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Bayat  
ŞİİRDE ANLATIM VE İÇERİĞİN DİLBİLİMSEL BOYUTLARI Ss, 157-168
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Karşıcı  
MÜZİK TÜRLERİNE İDEOLOJİK YAKLAŞIM: 1970-1990 YILLARI ARASINDAKİ TRT SANSÜRÜ Ss, 169-178
AN IDEOLOGICAL APPROACH TO MUSIC GENRES: CENSORSHIP AT TRT BETWEEN 1970-1990

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ç. Ceyhan Suvari  
Yezidi ve Alevi Ortak Mitosları Ss, 179-192
Sharıng mıths ın Yezıdısm and Alevısm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah Doğan  
NİJAT ÖZÖN VE TÜRK SİNEMA TARİHYAZICILIĞI Ss, 193-212
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Yeşildal**  
TÜRKİYE’DE 1960’LARDA TOPLUMSAL GERÇEKÇİ SİNEMADA AİLE İDEOLOJİSİ: “Kocanın en kötüsü hiç olmayanından daha iyidir” Ss, 213-226
IDEOLOGY OF FAMILY in SOCIAL REALIST CINEMA DURING 1960’s in TURKEY: “The Worst Husband is Better Than Nothing”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Philip K. Hitti - S.Haluk Kortel  
HAÇLI SEFERLERİNİN DOĞU HIRİSTİYANLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss,
-

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr