• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


65 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet Şamil Gürler  
1893 ŞİKAGO DÜNYA FUARI’NDA OSMANLI HİPODROMU VE ŞİRKET-İ HAMİDİYE Ss, 7-18
Ottoman Hippodrome and Hamidian Company in the 1893 Chicago World’s Fair

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres  
SÖĞÜT (BİLECİK) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR* Ss, 19-26
Contributions to the Lexicology of The Derleme Sözlüğü From The Dialeckts of Soğut (Bilecik)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal Güzel  
Emilé Meyerson ’ın Bilim Tasarımı Ss, 27-36
Emilé Meyerson’s Idea of Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Erdal  
ERKEK AĞIZLI TÜRKÜLERDE KADIN İMAJI Ss, 37-52
Woman’s Image in Man of Pronunciation Folk Songs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim Ölçer Üzümcü  
Bize Bir Masal Anlat İstanbul : Masalını Yitiren Kent ve Kültür Erozyonu Ss, 53-62
Tell Us a Tale İstanbul: The Lost Tale of a Big City and Cultural Erosion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebahat Oran Arslan  
Kars ’ta Yerel Basın (1929-1964) Ss, 63-79
Local Press in Kars Province (1929-1964)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Öztürk  
1908 Meşrutiyeti ve Müzik Ss, 81-96
The Second Constitutional Period in 1908 and Music

Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Gülay Mirzaoğlu  
Macar Baladlarında Türk İmgesi Ss, 97-120
The Image of Turk in the Hungarian Balads

Özet | Abstract | Tam Metin |

Irén Nagy  
TÜRKİYE’DEKİ MACARLAR ARASINDA-II Ss, 121-126
Hungarians in The Turkey Between-II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye Ateş  
JULIAN STEWARD VE KARL WİTTFOGEL İLİŞKİSİ: ANTROPOLOJİK BİR İNCELEME Ss, 127-140
The Relation Between Julian Steward and Karl Wittfogel: An Antropolical Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kol  
ABSÜRD BİR TİYATRO DİLİ : JEAN TARDIEU, « GİŞE » Ss, 141-151
Language of the Theatre of the Absurd: Jean Tardieu, “Box Office”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Tunca*  
Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarının Müziksel İşitme ve Şan Boyutu İçin Bİr Test Geliştirme Çalışması Ss, 153-162
A Test Development Study on Aural Skills Part of the Entrance Exam for the State Conservatory Drama Department

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Kaplan  
“KAPLUMBAĞA’NIN ÖZGÜRLÜĞÜ”: KADINLAR VE EV İÇİ EMEK Ss, 163-172
Freedom of Frog: Women and Domestic Labour

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Türkân  
GİYİM KUŞAMLA İLGİLİ TESPİTLER: ATATÜRK’ÜN GİYSİ TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DENEMESİ Ss, 173-186
Determinations Related to Clothing: An Assay on the Evalution of Ataturk’s Clothing Preference

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnaz Kurt*  
TELEVİZYON DİZİLERİNİN İLETİŞİMSEL VE DİLBİLİMSEL İŞLEVLER Ss, 187-197
Communicative and Linguistic Functions of Television Sequences

Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Seyfeli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Arap Kaynaklarına Göre Yezidiler ve Yezidiliğin Doğuşu Ss, 198-200


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr