• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


71 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Çiğdem Kara  
Karşılaştırmalı Deli Dumrul Destanı Çözümlemesi Ss, 9-46
Comparative Analysis of Deli Dumrul Epic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ernur Genç  
FUAT KÖPRÜLÜ ’NÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI ve ONUN TÜRKÇÜLÜK’E İLİŞKİN YAKLAŞIMI Ss, 47-82
FUAT KÖPRÜLÜ’S UNDERSTANDING ON NATIONALISM AND HIS APPROACH ON TURKISM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Karayaman Eren Akçiçek  
ANADOLU HALK EBELİĞİ Ss, 83-95
ANATOLIAN FOLK MIDWIFERY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Büyükkokutan  
MUĞLA’DAKİ KAHVE FALINA BAKMA GELENEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 97-112
An Evaluation On The Tradition Of Fortune -Telling Of Turkish Coffee In Mugla.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay Özdemir Gümüş  
OSMANLI DENİZ TİCARETİNDE HUKUKİ BİR SORUN: KAZA YAPAN GEMİNİN MALLARI Ss, 113-126
A LEGAL QUESTION IN THE OTTOMAN MARITIME TRADE: THE GOODS OF THE ACCIDENTED SHIP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin Mengi  
SELİM İLERİ’NİN ROMANCILIĞI VE TÜRK ROMANCILIĞINDAKİ YERİ Ss, 127-141
Selim Ileri’s Novel Writing and Position of Selim Ileri in Turkish Novel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Turan Yılmaz  
ÇAĞDAŞ EDEBİYATTA KÜRESELLEŞME EĞİLİMLERİ VE FERİDUN ZAİMOĞLU’NUN HİNTERLAND (2009) ROMANI Ss, 145-163
Globalization trends in contemporary literature and Feridun ZaImoglu ’s novel “Hinterland ”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Berkant Örkün  
17. YÜZYIL HALK ŞAİRİ KARACAOĞLAN’IN BİR ŞİİRİ İLE 18. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ NEDİM’İN BİR GAZELİNE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Ss, 165-183
A COMPARATIVE APPROACH TO A POEM OF 17TH CENTURY FOLK POET KARACAOGLAN AND A GAZEL OF 18TH CENTURY DIVAN POET NEDIM IN TERMS OF SEMIOTICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Güray  
VAHDET-İ MEVCUT’TAN VAHDET-İ VÜCUD’A: Anadolu’da İslam Dönemi Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi Ss, 185-200
FROM VAHDET-İ MEVCUT TO VAHDET-İ VÜCUD: The discussion of the perception of God in Anatolia during the İslamic Period based on the conepts of Semah and Sema

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat Arslan  
İSTANBUL’DA HIDRELLEZ GELENEĞİNİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE YARINI: AHIRKAPI ÖRNEĞİ Ss, 201-235
THE TRADITION OF HIDRELLEZ IN ISTANBUL, PAST, TODAY AND TOMORROW: THE AHIRKAPI MODEL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr