• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


71 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Çiğdem Kara  
Karşılaştırmalı Deli Dumrul Destanı Çözümlemesi Ss, 9-46
Comparative Analysis of Deli Dumrul Epic

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ferhat Arslan  
İstanbul’da Hıdrellez Geleneğinin Geçmişi, Bugünü ve Yarını: Ahirkapi Örneği Ss, 201-235
The Tradition of Hidrellez in Istanbul, Past, Today and Tomorrow: The Ahirkapi Model

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ernur Genç  
Fuat Köprülü ’nün Milliyetçilik Anlayışı ve Onun Türkçülük’e İlişkin Yaklaşımı Ss, 47-82
Fuat Köprülü’s Understanding on Nationalism and His Approach on Turkism

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Karayaman - Eren Akçiçek  
Anadolu Halk Ebeliği Ss, 83-95
Anatolian Folk Midwifery

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükkokutan  
Muğla’daki Kahve Falına Bakma Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 97-112
An Evaluation on the Tradition of Fortune -Telling of Turkish Coffee in Mugla.

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şenay Özdemir Gümüş  
Osmanlı Deniz Ticaretinde Hukuki Bir Sorun: Kaza Yapan Geminin Malları Ss, 113-126
A Legal Question in the Ottoman Maritime Trade: The Goods of the Accidented Ship

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nesrin Mengi  
Selim İleri’nin Romancılığı ve Türk Romancılığındaki Yeri Ss, 127-141
Selim Ileri’s Novel Writing and Position of Selim Ileri in Turkish Novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilek Turan Yılmaz  
Çağdaş Edebiyatta Küreselleşme Eğilimleri ve Feridun Zaimoğlu’nun Hinterland (2009) Romanı Ss, 145-163
Globalization trends in contemporary literature and Feridun ZaImoglu ’s novel “Hinterland ”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Berkant Örkün  
17. Yüzyıl Halk Şairi Karacaoğlan’ın Bir Şiiri ile 18. Yüzyıl Divan Şairi Nedim’in Bir Gazeline Göstergebilimsel Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Ss, 165-183
A COMPARATIVE APPROACH TO A POEM OF 17TH CENTURY FOLK POET KARACAOGLAN AND A GAZEL OF 18TH CENTURY DIVAN POET NEDIM IN TERMS OF SEMIOTICS

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cenk Güray  
Vahdet-i Mevcut’tan Vahdet-i Vücud’a: Anadolu’da İslam Dönemi Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi Ss, 185-200
From Vahdet-i Mevcut to Vahdet-i Vücud:The discussion of the perception of God in Anatolia during the İslamic Period based on the conepts of Semah and Sema

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
,