• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


73 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Berna Kurt  
“Türk Ulusu”nun Dans Yoluyla Temsili: Devlet Halk Dansları Topluluğu Ss, 9-22
Representation of “Turkish Nation” Through Dance: State Folk Dance Ensemble

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Üslüp Özellikleri Açısından Berci Kristin Çöp Masalları Ss, 23-48
Berci Kristin Çöp Masalları in Terms of Stylistic Characteristics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rezan Karakaş  
Siirt Efsane ve Halk İnanışlarında Yılan Miti Ss, 49-62
The Myth of Snake ın Siirt Legend And Folk Beliefs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt Akagündüz  
KADIN ve KADINLIĞA DAİR II . MEŞRUTİYET DÖNEMİ DERGİLERİNDEN YANSIMALAR (1908-1918)* Ss, 63-80
Reflections of Women and Femininity in the Journals of Second Constitutional Monarchy Period (1908-1918)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kara Ersin Teres  
Türkçede Sözvarlığı, Anlam ve Yapıyla İlgili Yeni Gelişmeler Ss, 81-104
New Lexical, Semantic and Structural Developments in Turkish

Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Selçuk Şirin  
SOVYET RUSYA VE İTALYA GEZİLERİNİN TÜRK SİYASAL YAŞAMINA ETKİSİ (1930-1932) Ss, 105-130
The Impact of Soviet Russia and Italy Trips Upon The Turkish Political Life (1930-1932)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Sazyek  
REFİK HALİT KARAY’IN ANAHTAR ADLI ROMANINDA MEKÂN İMGELERİ Ss, 131-145
Images of Dwellings in Refik Halit Karay’s Anahtar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Heval Bozbay  
Geçmişten Günümüze Aşık Oyunları Ss, 147-161
Knuckle-Bone Games From Past To Prsent

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Gündüz  
Yoksulluğu Üreten Zihnî Kodların Eğitim Yoluyla Çözülmesi Ss, 163-176
Resolution of Mental Code that Produce Poverty through Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan Yeşilyurt  
Toplumun Kadın Şaire Bakışı Ss, 177-184
Social Perspective to Female Poets

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali Yolcu  
Havva’nın Öyküsü: Kozmolojik ve Antropogonik Mitlerden Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım Ss, 185-196
Eve’s Story: A Syncretic Approach to The Creation of Woman in Cosmological and Anthropogonic Myths

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Kemal Koçak Dilek Özhan Koçak  
BATI EDEBİYATINDA MUHAYYEL BİR ŞEHİR : EDMONDO DE AMICIS ’İN İSTANBUL’U Ss, 197-212
A Dreamed Cty in Western Literature: Edmonde de Amicis’Istanbul

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ganbat Lkhundev  
“Moğolların Gizli Tarihi’nde Ant İçmekle İlgili Bazı Gelenekler Ss, 213-228
Some Cultures of Oath in “The Secret History of The Mongols”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız  
400. Yıl Vesilesiyle Hollanda Canon’u ve Kolektif Bellek Üzerine Düşünceler Ss,
Thoughts on Dutch Canon and Collective Memory on the Occasion of 400th Anniversary

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Dabağcı  
İçine Doğduğunuz mu, İçinde Doyduğunuz mu? Şehir, Mutfak ve Kültür Ss, 229-236
-

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr