• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


67 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erman Artun  
ÇUKUROVA HALK KÜLTÜRÜNDE YEREL FIKRA TİPİ: ABDAL FIKRALARI Ss, 9-28
Çukurova Local Folk Culture Type: Abdal Jokes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsen Karaca  
OĞUZ ATAY’IN YARATTIĞI TUTUNAMAYANLAR TİPİNİN EVRENSEL GENLERİ (Tutunamayanlar’ın Rus Edebiyatındaki Gereksiz İnsan ve Küçük İnsan Tipleriyle Akrabalıkları) Ss, 29-36
Universal Gens of Losers Type Created By Oğuz Atay (The Relationship of Tutunamayanlar with Non – Essential and Minute Human Types in Russian Literature)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma Elyıldırım Ayten Er  
CAHİT SITKI TARANCI’NIN ‘ÖLÜM I - II İLE OTUZ BEŞ YAŞ’ ŞİİRLERİ’NİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 37-60
Cahit Sıtkı Tarancı’s ‘Ölüm I’ – ‘II’ and the Poem of “Otuz Beş Yaş” are İnvestigated by Using Semiotic Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper Akçam  
Batı Rönesansında Rebalais, Türkçe Yazında Köy Enstitülüler Ss, 61-74
Rebalais in Western Renaissance - Village Institutes “Köy Enstitülüler” in Turkish Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin Akkaya  
GÖÇLE GELEN ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ (İZMİR ÖRNEĞİ) Ss, 75-88


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Yılmaz  
BATTAL-NÂME, SASONLU TAVİT VE DİGENİS AKRİTAS DESTANLARINDAKİ KAHRAMANLARIN LORD RAGLAN’IN GELENEKSEL KAHRAMAN KALIBINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 89-104
An Evaluation according to Traditional Heroic Patterns by Lord Raglan on Heros in the Battal-name, Digenis Akritas and David of Sassoun

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten Kaplan  
MÜZİK MEDYASINDA ANKARALILAR Ss, 105-114


Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Mevsim  
DOBRİ MİNKOV’UN 1870 YILINA AİT EDİRNE İZLENİMLERİ Ss, 115-124
Dobre Minkov’un for the year 1870 Impressions of Edirne

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Mutlu  
15. YÜZYILDA HITAY’DA BİR TİMURLU SEFİR: GIYASEDDİN NAKKAŞ’IN HITAY GÖZLEMLERİ Ss, 125-136
A Timurid Ambassador in Hıtay and on 15. Century: Gıyaseddin Nakkaş’s Hıtay Observations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
YAMADA TORAJIRO VE TÜRKİYE Ss, 137-142
Yamada Toroajirö and Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Münir Cerrahoğlu  
ÂŞIKLARIN SOSYOKÜLTÜREL HAYATTAKİ YERİ VE ÖNEMİ/ BİR ÖRNEKLEM OLARAK DERDİÇOK Ss, 143-156


Özet | Abstract | Tam Metin |

Eunkyung Oh  
CUMONG (KORE) VE ALPAMIŞ (ÖZBEK) DESTANLARINDA KAHRAMANIN DOĞUŞU HAKKINDA PSİKOANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 157-164
A Reviw on the Birth of Hero in Epic Poem of Korean Cumong and Uzbek Alpamısh With a Psikoanalitik Point of View

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Öncü  
RUH ZEHİRLER ARASINDA EN ETKİLİ OLANIDIR: KARL-HEINZ OTT’UN “ENDLICH STILLE“ ADLI ROMANI Ss, 165-174
DIE SEELE IST UNTER ALLEN GIFTEN DAS STÄRCKSTE: KARL-HEINZ OTTS ROMAN “ENDLICH STILLE“

Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay Öztunalı  
KANARYA ADALI ŞAİR ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA’NIN ŞİİRİNDE ‘İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DOĞA’ Ss, 185-200
Canary Islands poet Andrés Sánchez Robayna

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnaz Kurt  
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA HEDEFE YÖNELİK YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Ss, 185-200
Target-Driven Foreign Language Teaching in Vocational School Of Tourism and Hotel Management

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr