• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


92 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2017-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Ali Yolcu Mehmet Aça  
YAPISAL İŞLEVSELCİLİK AÇISIN DAN FOLKLORDA DEĞİŞME VE İŞLEVSEL ZORUNLULU KLAR MODELİ Ss, 13-28
THE CHANGE AND FUN CTIONAL IMPERATIVES MODEL in FOLKLORE FOR STRU CTUR AL FUN CTIONALI SM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihangir Kızılözen Gülcan Kızılözen  
DEDEM KORKUT KİTABI’NIN YAZILDIĞI GİBİ OKUNMASI VE SÖZLÜ FORMÜL KURAMI Ss, 29-39
READIN G THE BOOK OF DEDEM KORKUT AS IT WAS WRI TTEN AND ORAL FORMUL AIC HYPOTHESIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Harika Zöhre Eryılmaz  
EFSANEVİ ANL ATIMLARIN POPÜLER KÜLTÜR VE GÖSTERİM METODOLOJİSİNDEKİ YERİ: OSTENSİON Ss, 41-48
THE PLACE OF LEGENDARY EXPRESSIONS in POPUL AR CUL TUR E AND DISPLAY METHODOLOGY: OSTENSION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülin Öğüt Eker  
MİZAH, TANRI ’DAN BİR ARMAĞAN MI YOKSA ŞEYTANIN GETİRDİĞİ BİR CEZA YÖNTEMİ Mİ? SOSYAL NORMLARIN CEZALANDIR MA YAPTIRI MI BOYUTUN DA AMERİ-KAN KÜLTÜRÜNDE ‘SOSYAL CEZA OLARAK GÜLME’ Ss, 49-62
IS HUMOR A GIFT FROM GOD OR A WAY OF PUNISHMENT FROM SATAN? ‘LAUGHTER AS A SOCIAL PUNI SHMENT’ AS A SANCTION OF PUNISHMENT OF SOCIAL NORMS IN AMERICAN CULTUR E

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden Sarı  
NECÂTÎ BEY’İN “GÜL” REDİFLİ KASÎDESİNDE İNSAN-TABİAT İLİŞKİSİ Ss, 63-78
NECATI BEY'S “ROSE” RHYMED PRAISE OF THE HUMAN-NATURE RELATIONSHIP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Metin Büyükkarakaya  
TEPECİK-ÇİFTLİK NEOLİTİK TOPLULUĞUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Ss, 79-98
DEMOGRAPHICAL CHARACTERI STICS OF TEPECİK-ÇİFTLİK NEOLITHIC POPULATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan D. Canhasİ  
VIÇITIRIN EVLENME TÖRENLERİ VE DÜĞÜN ÂDETLERİ Ss, 99-120
THE CUSTOMS OF WEDDIN G AND MARRI AGE AGE CEREMONI ES IN VUSHTRRI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin Kumlu  
KAHRAMAN’DAN VAH AMAN’A GİDEN YOLCULUK: Ss, 121-139
THE SPIRI TUAL JOURN EY FROM THE HERE TO OH DEAR!

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Şenyıldız  
SAVAŞA KATIL AN YABANCI YAZARLARIN GÖZÜNDEN İSPANYOL İÇ SAVAŞI Ss, 141-154
THE SPANISH CIVIL WAR THROUGH THE EYES OF FOREIGN AUTHORS WHO PARTICIPATED IN THE WAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Köroğlu Türközü  
HAN YONĞ UN (???)’UN ŞİİRL ERİNDE “SEVGİLİ-YÂR(NİM-?)”KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERL ENDİRME Ss, 155-166
AN EVALU ATION OF THE "LOVE-LOVER (?)" CONCEPT IN HAN YONG UN ’S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Ayyıldız  
CARLO CASSOLA’NIN YALNIZLIĞI VE IL TAGLIO DEL BOSCO Ss, 167-179
LONELINESS OF CARLO CASSOLA AND IL TAGLIO DEL BOSCO

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Ilıca  
RUS EDEBİYATINDA İMGECİLİK Ss, 181-194
IMAGINISM IN RUSSIAN LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Mustan Dönmez  
MÜZİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: HÜMANİST FELSEFENİN MÜZİK EĞİTİMİ AÇISIN DAN ÖNEMİ Ss, 195-208
NEW APPROACHES in MUSIC EDUCATION: THE IMPORTANCE of HUMANIST PHILOSOPHY for MUSIC EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asena Elif Akgül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Journal of American Folklore / Amerikan Folklor Dergisi Ss, 235-240
Journal of American Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr