• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


93 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Fen-Ed. Fak. Ön Denetleme Kurulu/CIU Faculty of Arts&Sciences Supervisory Board 

Ankara  2018-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hayriye Gürbüz  
1930’LAR AYDININ GÖZÜNDEN DEVRİM İDEOLOJİSİ*• ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR’İN PERSPEKTİFİNDEN KEMALİZM Ss, 13-33
IDEOLOGY OF REVOLUTION FROM THE PERSPECTIVES OF 1930s’ INTELLECTUALS KEMALISM FROM THE PERSPECTIVE OF ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap Demir  
OSMANLI EĞLENCE HAYATINDA BİR ALT KÜLTÜR MÜZİKLİ KAHVEHÂNE: AMANE KAHVEHÂNELERİ Ss, 35-53
A SUBCULTURE MUSICAL COFFEE HOUSE IN THE ENTERTAINMENT LIFE OF OTTOMAN: AMANE COFFEE HOUSES

Özet | Abstract | Tam Metin |

B. Cercis Tanrıtanır  
ANTHONY TROLLOPE’UN THE WAY WE LIVE NOW ADLI ROMANINDA BAŞKA İNSANLARIN DUYGULARIYLA OYNAMANIN BEDELİ VE SAHTEKÂRLIK Ss, 55-62
DISHONESTY AND THE COST OF PLAYING WITH OTHERS’ FEELINGS IN ANTHONY TROLLOPE’S THE WAY WE LIVE NOW

Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Taş  
SAMİM KOCAGÖZ’ÜN ISLAK EKMEK OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 63-72
AN INVESTIGATION ON SAMIM KOCAGOZ’S “ISLAK EKMEK” PLAY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Uzundemir  
GRACE NICHOLS’IN “WEEPING WOMAN” ADLI ŞİİRİNDE PABLO PICASSO VE DORA MAAR İLIŞKİSİNE YENİDEN BAKIŞ” Ss, 73-79
REFRAMING PABLO PICASSO AND DORA MAAR IN GRACE NICHOLS’S “WEEPING WOMAN”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
FAKİR BAYKURT’UN TIRPAN ADLI ROMANININ SİMGESEL ŞİDDET AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 81-91
Analysis of Fakir Baykurt ’s novel “Tırpan ” (Scythe ) in terms of symbolic violance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aça  
DOĞU KARADENİZ HAYVANCILARI VE ÇOBANLARI ARASINDA GELENEKSEL MESLEK HUKUKUNUN TEMSİLLERİ* Ss, 93-103
THE REPRESENTATIONS OF TRADITIONAL OCCUPATIONAL LAW AMONG THE HERDERS AND SHEPHERDS OF THE EASTERN BLACK SEA REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merih Taşkaya Zeynep Nihan Bakır  
SİMGESEL SERMAYENİN YENİDEN ÜRETİMİ: ÖZEL MÜZELERİN KURUMSAL KİMLİK SUNUMUNDA KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI Ss, 105-122
REPRODUCTION OF SYMBOLIC CAPITAL: THE USE OF PRIVATE MUSEUMS AS A CATALYST IN THE PRESENTATION OF CORPORATE IDENTITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut  
DİKİLİ’NİN KÖYLERİNDE CENAZE TÖRENLERİNİN DEĞİŞEN UYGULAMALARI Ss, 123-137
CHANGES IN TRADITIONAL FUNERAL RITES IN DİKİLİ TOWN VILLAGES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selin Önen  
POLİSİYE EDEBİYATTA KADIN DEDEKTİFLER: ESRA TÜRKEKUL’UN KAPALIÇARŞI CİNAYETİ KİTABI Ss, 139-150
THE WOMEN DETECTIVES IN THE DETECTIVE LITERATURE: ESRA TÜRKEKUL’S KAPALIÇARŞI CİNAYETİ NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekiye Çağımlar  
ANADOLU’YA GÖÇ ETMİŞ BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN KUTLAMA TÖRENLERİ İLE BU TÖRENLERDE YER ALAN MÜZİKLER Ss, 151-166
CELEBRATION CEREMONIES OF BULGARIAN TURKS’ WHO PLACED TO ANATOLIA AND MUSIC IN THESE CEREMONIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berkant Örkün  
ORHAN KEMAL’İN MURTAZA İSİMLİ ROMANINI FOUCAULT’NUN ÖZNE VE İKTİDAR KAVRAMLARIYLA BİRLİKTE OKUMAK Ss, 167-176
RE-READ MURTAZA WHICH IS ORHAN KEMAL’S NOVEL WITH FOUCAULT’S CONCEPTS WHICH ARE SUBJECT AND POWER

Özet | Abstract | Tam Metin |

S.Yetkin Işık  
YILAN, SU, SÖZ: KADIN DÜŞMANLIĞI İLE BELİRSİZLİK KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR YORUM DENEMESİ Ss, 177-196
SNAKE, WATER, SAYING AN ASSAY OF COMMENTARY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MISOGYNY AND THE FEAR OF THE UNCEARTAINTY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Yalçınkaya Akçit  
DIŞA VURUMCU BİR ELEŞTİRİ ÖRNEĞİ: DER UNTERTAN Ss,
AN EXAMPLE OF EXPRESSIONIST CRITICISM: DER UNTERTAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Vardar  
SANAL ANLATICININ ELEŞTİRİSİ: GÖSTERİ ÇAĞINDA TARİHYAZIM TARTIŞMALARINA BİR KATKI Ss, 207-232
CRITICISM OF THE VIRTUAL NARRATOR: A CONTRIBUTION TO HISTORIOGRAPHY IN THE AGE OF SPECTACLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr