Sayı

folklor/edebiyat:

1994 yılından beri Ankara’da çıkan  folklor/edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  bünyesinde, uluslararası hakemli sistematikle, yılda dört sayı  olarak yayımlanmaktadır. Yayım ayları Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım'dır. Dergimizde;  folklor, edebiyat, dilbilim  ve bu alanlarla bağlantılı dallardaki bilimsel, özgün ve nitelikli oldukları hakemlerce onaylanmış makaleler değerlendirilmektedir. Dergimizin basılı ve elektronik formatları bulunmaktadır

folklor/edebiyat, akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir yayım olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere katkı sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır.

 Derginin yayım dili Türkçe ve  İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, özet ve anahtar kelimeleri İngilizce olarak da makalede bulunur.

Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar, bu durumu kabul eder ve derginin yayın ilkelerine uygun hareket etmeyi onaylar, bu sisteme dahil olurlar. Dergiye makale gönderme site üzerinden Makale Takip Sistemi yoluyla gerçekleştirilir.

 Dergimizde  yayınlanması amacıyla gönderilen ve diğer bölümlerde belirtilmiş olan koşullara uygun çalışmalarda saptanabilecek ilgili yasalara uygun olarak gerçekleştirilmemiş alıntı, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Her makalenin benzeme oran raporları, dergi yönetimince arşivlenir.

Dergi sahibi:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına

Prof. Dr. Halil NADİRİ

REKTÖR

 

Genel Yayın Yönetmeni (Editör)

Prof. Dr. Metin KARADAĞ

 

Yayın Koordinatörü

Metin Turan

 

 

Yayın - Medya Editörleri

Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi - serpilayguncengiz@gmail.com);  Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi - meryem.bulut@gmail.com); Süheyla Sarıtaş (Balıkesir Üniversitesi - suheylesaritas@gmail.com)

 

Ön Denetim Kurulu

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları

 

Yabancı Dil Editörleri:

Manolya Çalışır Haselden - Keith Lay (UKÜ)

 

 

 


Sayı
Metin Karadağ
Editör
UKÜ Fen-Ed. Fak. Ön Denetleme Kurulu/CIU Faculty of Arts&Sciences Supervisory Board 
Ankara  2018
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hayriye Gürbüz  
1930’lar Aydının Gözünden Devrim İdeolojisi*• Şevket Süreyya Aydemir’in Perspektifinden Kemalizm Ss, 13-33
Ideology of Revolution from the Perspectives of 1930s’ Intellectuals Kemalism from the Perspective of Şevket Süreyya Aydemir

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selin Önen  
Polisiye Edebiyatta Kadın Dedektifler: Esra Türkekul’un Kapalıçarşı Cinayeti Kitabı Ss, 139-150
The Women Detectives in the Detective Literature: Esra Türkekul’s Kapalıçarşı Cinayeti Novel

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zekiye Çağımlar  
Anadolu’ya Göç Etmiş Bulgaristan Türklerinin Kutlama Törenleri ile Bu Törenlerde Yer Alan Müzikler Ss, 151-166
Celebration Ceremonies of Bulgarian Turks’ Who Placed to Anatolia and Music in These Ceremonies

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Berkant Örkün  
Orhan Kemal’in Murtaza İsimli Romanını Foucault’nun Özne ve İktidar Kavramlarıyla Birlikte Okumak Ss, 167-176
Re-Read Murtaza Which Is Orhan Kemal’s Novel With Foucault’s Concepts Which Are Subject and Power

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

S.Yetkin Işık  
Yılan, Su, Söz: Kadın Düşmanlığı ile Belirsizlik Korkusu Arasındaki İlişkiye Dair Bir Yorum Denemesi Ss, 177-196
Snake, Water, Saying an Assay of Commentary on the Relationship Between Misogyny and the Fear of the Unceartainty

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Yalçınkaya Akçit  
Dışa Vurumcu Bir Eleştiri Örneği: Der Untertan Ss,
An Example of Expressionist Criticism: Der Untertan

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sinan Vardar  
Sanal Anlatıcının Eleştirisi: Gösteri Çağında Tarihyazım Tartışmalarına Bir Katkı Ss, 207-232
Criticism of the Virtual Narrator: A Contribution to Historiography in the Age of Spectacle

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehtap Demir  
Osmanlı Eğlence Hayatında Bir Alt Kültür Müzikli Kahvehâne: Amane Kahvehâneleri Ss, 35-53
A Subculture Musical Coffee House in the Entertainment Life of Ottoman: Amane Coffee Houses

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

B. Cercis Tanrıtanır  
Anthony Trollope’un The Way We Live Now Adlı Romanında Başka İnsanların Duygularıyla Oynamanın Bedeli ve Sahtekârlik Ss, 55-62
Dishonesty and the Cost of Playing With Others’ Feelings in Anthony Trollope’s The Way We Live Now

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Songül Taş  
Samim Kocagöz’ün Islak Ekmek Oyunu Üzerine Bir İnceleme Ss, 63-72
An Investigation on Samim Kocagoz’s “Islak Ekmek” Play

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Uzundemir  
Grace Nichols’ın “Weeping Woman” Adlı Şiirinde Pablo Picasso ve Dora Maar İlişkisine Yeniden Bakış” Ss, 73-79
Reframing Pablo Picasso and Dora Maar in Grace Nichols’s “Weeping Woman”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Fakir Baykurt’un Tırpan Adlı Romanının Simgesel Şiddet Açısından İncelenmesi Ss, 81-91
Analysis of Fakir Baykurt’s novel “Tırpan ” (Scythe ) in terms of symbolic violance

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aça  
Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri* Ss, 93-103
The Representations of Traditional Occupational Law Among The Herders and Shepherds of the Eastern Black Sea Region

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merih Taşkaya - Zeynep Nihan Bakır  
Simgesel Sermayenin Yeniden Üretimi: Özel Müzelerin Kurumsal Kimlik Sunumunda Katalizör Olarak Kullanılması Ss, 105-122
Reproduction of Symbolic Capital: The Use of Private Museums As a Catalyst in the Presentation of Corporate Identity

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Dikili’nin Köylerinde Cenaze Törenlerinin Değişen Uygulamaları Ss, 123-137
Changes in Traditional Funeral Rites in Dikili Town Villages

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |