• Duyurular
 • Yayım Takvimi

  Şubat 2018-1 / 93. sayı

  Mayıs 2018-2 / 94. sayı

  Ağustos 2018-3 / 95. sayı

  Kasım 2018-4 / 96. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler, sitemizdeki Makale Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

   

  Yayın Kabulü:

  2018 yılı makale kontenjanımız dolmuştur. 2019 yılı sayıları için makale gönderilebilir.

   

  ********************


Dizinler


Dergimizin yer aldığı indeksler

ULAKBİM –Dergipark; National Academic Network And Information Center;

TR-Dizin; National Library / Turkey Articles Bibliography;

DOAJ

Humanities and Social Sciences Index (Michigan University)

MLA Folklore Bibliography; 

Turkologischer Anzeiger;

ProQuest; 

ERIH PLUS The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences;

CEEOL  Central and Eastern European Online Library;

CrossRef  DOI Digital Object Identifier;

ACLA American Comparative Literature Association; 

SOBIAD Social Sciences Citation Index; 

TEI Index of  Turkish Education;

Idealonline Database;

Universityjournals;

ZDB Elektronische Zeitschriftenbibliothek;

IIJIF  International Innovative Journal Impact Factor;

SIS Scientific Indexing Services;

 Academic Resource Index/ResearchBib;

ASOS - Academia Social Science Index

ISAM  Database for Articles on Turkish History, Literature, Culture and Art;

Index Copernicus;

AcademicKeys;

DRJI  Directory of Research Journals Indexing;

Arastirmax Scientific Publication Index;

Genamics JournalSeek;

Google Scholar;

MIAR Matrix for the Analysis of Journals;

CiteFactor;

 ESJI Eurasian Scientific Journal Index;

EZB Electronic Journals Library

WorldCat

WorldWideScience

Scilit

TOC's.

 

 

 

 


 

 


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr