• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


58 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2009-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet Adnan Saygun Çeviren: İlhami Gökçen  
Türk Musikisi Ss, 9-43
La Musicia Turca

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Uslu  
Türk Miüzik Teorisi Eserleri Nasıl Çalışılmalı Ss, 45-62
HOW WRITE POSSIBLE WHICH METHODS ABOUT TURKIC MUSIC MANUSCRIPTS?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Murat Öztürk  
Onyedi'den. Yirmidort'e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi Ss, 63-88


Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:M.Turan  


Schahararzade Qassim Hasan Çeviren: Özay Önal  
Irak'ta Uzun SaphlıLut Ss, 89-96
------

Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Karahan  
Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤inde Çok Sesli Unsurlar Ss, 97-106
Black Sea Region Folk Polyphonic Elements in Your Music

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:M.Turan  


Banu Mustan Sönmez  
Anadolu Tasavvufunda Ritüel .Müziginin 'Kültüre Gömülü Olma (Ambeddedness) ve 'Anıştırılma' (Adumbration) .' Durumlan Ss, 107-116
The E.mbeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Güray  
Anadolu ve Türk Müzik Kültürü Açısından Semah ve Sema' Kavramlarına Bir Bakış Ss, 117-132
Traditional music in Anatolia and Turkish Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihangir Terzi  
Almanya'da Yaşayan Türklerin l Müzik Kültürü Sosyal Statüsü ve Entegrasyon Politikaları i Üzerine Saptamalar Değerlendirmeler ve Öneriler Ss, 133-144
DETERMINATIONS, EVALUATIONS AND SUGGESTİONS ON MUSİCAL CULTURE, SOCİ- AL STATUS AND CULTURAL ADAPTATION (INTEGRATION) OF THE TURKS LIVING IN GERMANY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:M.Turan  


Dursun Ayan  
"Dağları Deldim" Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi Ss, 145-164
“BEATEN MOUNTAINS” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:M.Turan  


Bölüm Editörü:M.Turan  


Feyzan Göher  
Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü Ss, 179-196
-----------------

Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjde Sarısözen Doğan Uğur Alpagut - Raif Gülcan  
Türkiye'de Müzik Eğitimcisi yetiştiren kurumların Gelişim Sürecinde Bir alman Müzik Eğitimcisi. Eduard Zuckmayer (1890-1972) Ss, 197-211


Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:M.Turan   Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.27Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr