• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


64 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erdal Cengiz  
POPÜLER KÜLTÜR VE SANAT Ss, 7-14
Popular Culture and the Arts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut  
MARDİN’DE ALBASTIDAN KORUNMA BİÇİMLERİ Ss, 15-24
Bad Spirits of Mardin Town

Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Seza Yılancıoğlu Çev: Elif Kayalar  
YAŞAR KEMAL’İN ANLATISINDA AT İMGESİ Ss, 25-32


Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatime Güneş  
YOKSULLUKLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ, “KAYNAKLARIN YOKSULLUĞU” VE KADIN EMEĞİ Ss, 33-66
STRATEGIES FOR COPING WITH POVERTY, “POVERTY OF RESOURCES” AND WOMAN’S LABOUR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt Akagündüz  
YENİ UFUKLAR DERGİSİNDE BATILILAŞMA ve AYDIN TARTIŞMASI (1952–1976) Ss, 65-88
WESTERNIZATION and INTELLECTUAL in JOURNAL of YENİ UFUKLAR (1952– 1976)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Köksal  
TARİH ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL ALGININ ÜÇ BOYUTU VE DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI Ss, 89-96
THREE DIMENSION OF HISTORICAL PERCEPTION AND ITS INTELLECTUAL MAINSTAYS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Özbay  
Türkçe ve Almancada “el” ve “göz” ile türetilen deyimlerde eşdeğerlik Ss, 121-130


Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval Şahin  
ROMANDAN TİYATROYA AŞK-I MEMNÛ Ss, 121-130
FROM NOVEL TO THEATRE: AŞK-I MEMNÛ (ILLICIT LOVE)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oytun Eren  
BEETHOVEN’DE ANLATIMCILIK VE PİYANO TEKNİĞİ Ss, 131-140
EXPRESSIONIZM OF BEEETHOVEN AND HIS PIANO TECHNIQUE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Çeliktaş Ekti  
GÖZLE DEĞİL DİL’LE GÖRMEK ÜZERİNE Ss, 141-161


Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Altay Göde  
Kına Türküleri Üzerine Ss, 163-180
Hen Night Songs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Yardımcı Ahmet Zeki Güven  
13. Yüzyıl Türk Halk Şİİrİnde Ahl âkİ Anlayış Ss, 181-191
Century of 13th Morality Approach In Turkish Folk Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Ferenc Ispay Çev. Edit Tasnádi  
TÜRKİYE’DEKİ MACARLAR ARASINDA-I Ss, 193-200


Özet | Abstract | Tam Metin |

HOMEROS Çeviren: Ayşen Sina  
KURBAĞA- FARE SAVAŞI (BATRAKHOMYOMAKHAİ) Ss, 201-214


Özet | Abstract | Tam Metin |

Tanasis Kungulus  
Çağdaş Yunan Düzyazınında Batı Trakya’dak İ Müslüman Azınlık : Antropolojik Bir Roman Ss, 215-224
The Muslim Minority of Western Thrace in the Modern Greek Prose: An anthropological novel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Kaplan  
SAĞLIK VE KÜLTÜR’ÜN BULUŞTUĞU ALAN: TIBBİ ANTROPOLOJİ Ss, 225-235
The Field Which Health and Culture Meets: Medical Anthropology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Kalyoncuoğlu  
KÖY ENSTİTÜLERİ’NDE HASAN ALİ YÜCEL’İN YERİ Ss, 237-244
Village Institutes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Durbilmez  
ROMANYA SÖZLÜ TÜRK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE MİTOLOJİK SAYILAR Ss, 245-257
Mythological Numbers İn Rumanian Turkic Oral Literature Products

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bruno Nettl Çev. Sungu Okan  
Kayıtlı, Basılı, Yazılı ve Sözlü Gelenek Türleri Ss, 259-271


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustan Şahin  
E.J. ZÜRCHER’İN “MİLLİ MÜCADELE’DE İTTİHATÇILIK” KİTABI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASINDA KEMALİST DÖNEM; SÜREKLİLİK Mİ, KIRILMA MI? Ss, 271-284


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr