Sayı

79


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2014
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Şükrü Nar  
Günümüz Toplumunda Mitler : Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ss, 55-77
Myths in Today ’s Society : A General Assessment on the Anatolian Communities ’ Legends

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Mollaibrahimoğlu  
Hayvanlar Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamalar: Doğum Örneği Ss, 9-23


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

E. Zeynel Günal  
Üç Çarın Hizmetinde Bir İstabullu Ss, 151-160
A WrIter from Istanbul Who Served Three Tsars

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Asena Ertaş  
Ankara İli Bakırcılık Sanatı Ss, 161-178
The Art of Coppersmithing in Ankara

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aynur Koçak  
Anadolu Köy Seyirlik Oyunlarında İnsanlik Serüveni: “Ölü Oyunu” Örneği Ss, 189-200
Humanity Space in Anadolu Village Strong Games: Example of "Death Game “

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlkyaz Ariz Turan  
Eskiden Yeniyi Yaratmak : Türk Camii ve Konutlarındaki Geleneksel /Osmanlı ve Modern Mimari Tasarımların Karşılaştırılması Ss, 201-220
Creating New from the Old : Comparison Between Modern and Ottoman Architectural Designs in Turkish Mosques and Dwellings

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Bir Büyük Gölge Oyunu ve Kukla Ustası Tacettin Diker Ss,
---------------

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Necat Keskin  
Kentlerde Yeni Bellek Mekânları : Kent Müzeleri Ss, 25-39
New Memory Spaces in Cities: City Museums

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral  
Türk Kurtuluş Savaşı ’nda Atatürk’ün Tarih ve Millet Anlayışı Ss, 41-54
Ataturk’s Conception of History and Nations in Turkish War of Independence

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Rus Halk Kültüründe Kolyada Bayramı Ss, 79-92
Kolyada Bairam in Russian Folk Culture

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Devrim Topses  
İbn Haldun ’da Asabiyye Olgusunun İşlevleri ve Toplumsal Temelleri Ss, 93-99
Functions and Social Foundations of Ibn Khaldun’s Asabiyyah

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ferhat Eroğlu  
Türkçeye Çevrilen Metinleri Üzerinden Feroz Ahmad’i Anlamayı Denemek Ss, 101-119
Try to Understand Feroz Ahmed Over Texts Translated Into Turkish

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Makbule Muharreova Sabziyeva  
Antik Kaynaklarda Midas Ss, 119-136
Midas in Antic Sources

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nuray Karaca  
Türkiye’de Değişen Aile Yapısı: Ilıca Şeker Fabrikası Örneği Ss, 137-150
Changing Family Structure in Turkey: The Example of Ilıca Sugar Factory

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |