• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


79 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Çiğdem Mollaibrahimoğlu  
HAYVANLAR ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇ VE UYGULAMALAR: DOĞUM ÖRNEĞİ Ss, 9-23


Özet | Abstract | Tam Metin |

Necat Keskin  
Kentlerde Yenİ Bellek Mekânları : Kent Müzeleri Ss, 25-39
NEW MEMORY SPACES IN CITIES: CITY MUSEUMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oral  
Türk Kurtuluş Savaşı ’nda Atatürk’ün Tarih ve Millet Anlayışı Ss, 41-54
ATATURK’S CONCEPTION OF HISTORY AND NATIONS IN TURKISH WAR OF INDEPENDENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şükrü Nar  
Günümüz Toplumunda Mitler : Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ss, 55-77
Myths in Today ’s Society : A General Assessment on the Anatolian Communities ’ Legends

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
RUS HALK KÜLTÜRÜNDE KOLYADA BAYRAMI Ss, 79-92
KOLYADA BAIRAM IN RUSSIAN FOLK CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim Topses  
İbn Haldun ’da Asabİyye Olgusunun İşlevleri ve Toplumsal Temelleri Ss, 93-99
FUNCTIONS AND SOCIAL FOUNDATIONS OF IBN KHALDUN’S ASABIYYAH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat Eroğlu  
TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN METİNLERİ ÜZERİNDEN FEROZ AHMAD’I ANLAMAYI DENEMEK Ss, 101-119
TRY TO UNDERSTAND FEROZ AHMED OVER TEXTS TRANSLATED INTO TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Muharreova Sabziyeva  
ANTİK KAYNAKLARDA MİDAS Ss, 119-136
MIDAS IN ANTIC SOURCES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Karaca  
TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN AİLE YAPISI: ILICA ŞEKER FABRİKASI ÖRNEĞİ Ss, 137-150
CHANGING FAMILY STRUCTURE IN TURKEY: THE EXAMPLE OF ILICA SUGAR FACTORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

E. Zeynel Günal  
ÜÇ ÇARIN HİZMETİNDE BİR İSTANBULLU Ss, 151-160
A WrIter from Istanbul Who Served Three Tsars

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asena Ertaş  
ANKARA İLİ BAKIRCILIK SANATI Ss, 161-178
THE ART OF COPPERSMİTHİNG IN ANKARA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Koçak  
ANADOLU KÖY SEYİRLİK OYUNLARINDA İNSANLIK SERÜVENİ: “ÖLÜ OYUNU” ÖRNEĞİ Ss, 189-200
HUMANITY SPACEin ANADOLU VILLAGE STRONG GAMES: EXAMPLE of "DEATH GAME “

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkyaz Ariz Turan  
Eskiden Yeniyi Yaratmak : Türk Camii ve Konutlarındaki Geleneksel /Osmanlı ve Modern Mimari Tasarımların Karşılaştırılması Ss, 201-220
Creating New from the Old : Comparison Between Modern and Ottoman Architectural Designs in Turkish Mosques and Dwellings

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan  
BİR BÜYÜK GÖLGE OYUNU VE KUKLA USTASI TACETTİN DİKER Ss,
---------------

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr