• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


87 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2016-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

S.Yetkin Işık  
Kültürel görececilik, öğretmen yetiştirme, ötekini anlama, Türkiye antropolojisi, Ss, 9-30
THE PROBLEM OF INEFFICACY OF ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE IN TURKEY AND TEACHERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Bilge Kula  
“KAFAMDA BİR TUHAFLIK” ROMANINDA KÜLTÜREL BİR ÖGE OLARAK BOZANIN ANLATILAŞTIRIM Ss, 31-42
THE NARRATIVATION OF BOZA AS A CULTURAL ELEMENT IN THE NOVEL “A STRANGENESS IN MY MIND”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihrican Aylanç  
İSMAİL BOZKURT’UN ROMANLARINDA REALİST ROMAN KİŞİLERİ VE KARAKTERİZASYON Ss, 43-52
REALISTIC NOVEL PERSONALITIES AND CHARACTERISATION IN ISMAIL BOZKURT’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma Elyıldırım Ayten Er  
CAHİT SITKI TARANCI’NIN ‘ROBENSON’ VE ‘BEN ÖLECEK ADAM DEĞİLİM’ ŞİİRLERİNDE METİNLERARASILIK Ss, 53-66
INTERTEXUALITY IN CAHİT SITKI’S POEMS “ROBENSON” AND “I AM NOT A MAN WHO WILL DIE”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Taş  
DOĞUMUNUN 100. YILI İÇİN SAMİM KOCAGÖZ’ÜN ROMANINDA YÖRÜKLER Ss, 67-84
YURUKS IN NOVELS OF SAMIM KOCAGOZ IN THE 100TH A NNIVERSARY OF HIS BIRTH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Acun  
MILLI MÜCADELE DÖNEMI TÜRKÜLERI ÜZERINE ÖRNEK BIR ÇALIŞMA Ss, 85-114
A STUDY ON THE NATIONAL STRUGGLE FOLKSONGS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Belde Aka  
DİVAN ŞİİRİNDE REDDİYE VE NİYÂZÎ-İ MISRÎ’NİN FUZÛLÎ’YE YAZDIĞI BİR REDDİYE Ss, 115-122
“REDDIYE” IN THE OTTOMAN POETRY AND A “REDDIYE” OF NIYAZI-I MISRI FOR FUZULI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Devrim Topses  
TÜRKIYE’DE ÇAĞDAŞLAŞMA”YA YÖNELIK TEPKİLERİN TARIHSEL VE SINIFSAL TEMELLERI Ss, 123-136
HISTORICAL AND CLASS BASIS OF REACTIONS TOWARDS MODERNIZATION IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emur Genç  
TARİHİ, TOPLUMSAL ve SİYASAL ALANA PSİKANALİTİK BAKMAK ÜZERİNE Ss, 137-154
EXAMINING PSHYCOLOGICALLY TO HISTORICAL , SOCIAL AND POLITICAL FIELD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Türk  
ANTAKYA’DA DINLERARASI HOŞGÖRÜ VE HABIBI NECCAR ÖRNEĞI Ss, 155-172
TOLERANS BEETWEEN RELIGIONS IN ANTAKYA AND HABIBI NECCAR SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Karakoç  
PALEOLİTİK ÇAĞDA MEZARLAR VE ÖLÜM KAVRAM Ss, 173-194
THE BURIALS IN PALEOLITHIC AGE AND THE CONCEPT OF DEATH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gözlü  
ANTIK YUNAN (HELLEN)’DA KOLONILER VE BUNLARIN NITELIKLER Ss, 195-206
THE COLONIES AND THEIR QUALIFICATIONS IN THE ANCIENT GREEK (HELLENIC)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Aygün Cengiz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FOLKLOR/EDEBİYAT DERGİSİ BULUŞMALARININ KISA TARİHÇESİ Ss, 207-234
BRIEF HISTORY OF FOLKLORE / LITERATURE JOURNAL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr