Sayı

1994 yılından beri Ankara’da çıkan Folklor/Edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde, uluslararası hakemli sistematikle, yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizde; folklor, edebiyat, dilbilim ve bu alanlarla bağlantılı dallardaki bilimsel, özgün ve nitelikli oldukları hakemlerce onaylanmış makaleler değerlendirilmektedir. Dergimizin basılı ve elektronik formatları bulunmaktadır. Folklor/Edebiyat, akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir yayım olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere katkı sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, özet ve anahtar kelimeleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar, bu durumu kabul eder ve derginin yayın ilkelerine uygun hareket etmeyi onaylar bu sisteme dahil olurlar. Dergiye makale gönderme site üzerinden Makale Takip Sistemi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Dergimizde yayınlanması amacıyla gönderilen ve diğer bölümlerde belirtilmiş olan koşullara uygun çalışmalarda saptanabilecek ilgili yasalara uygun olarak gerçekleştirilmemiş alıntı, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur.


Sayı
Metin Karadağ
Editör

Ankara  2016
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

S.Yetkin Işık  
Kültürel görececilik, öğretmen yetiştirme, ötekini anlama, Türkiye antropolojisi, Ss, 9-30
The Problem of Inefficacy of Anthropological Knowledgein Turkey and Teachers

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Türk  
Antakya’da Dinlerarası Hoşgörü ve Habibi Neccar Örneği Ss, 155-172
Tolerans Beetween Religions in Antakya and Habibi Neccar Sample

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Karakoç  
Paleolitik Çağda Mezarlar ve Ölüm Kavram Ss, 173-194
The Burialsin Paleolithic Age and the Concept of Death

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Antik Yunan (Hellen)’da Koloniler ve Bunların Nitelikler Ss, 195-206
The Colonies and Their Qualifications in the Ancient Greek (Hellenic)

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Folklor/Edebiyat Dergisi Buluşmalarının Kısa Tarihçesi Ss, 207-234
Brief History of Folklore / Literature Journal

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Bilge Kula  
“Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında Kültürel Bir Öge Olarak Bozanın Anlatılaştırımı Ss, 31-42
The Narrativation of Boza as a Cultural Element in The Novel “A Strangeness In My Mind”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç  
İsmail Bozkurt’un Romanlarında Realist Roman Kişileri ve Karakterizasyon Ss, 43-52
Realistic Novel Personalities and Characterisation in Ismail Bozkurt’s Novels

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Elyıldırım - Ayten Er  
Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Robenson’ ve ‘Ben Ölecek Adam Değilim’ Şiirlerinde Metinlerarasılık Ss, 53-66
Intertexuality in Cahit Sitki’s Poems “Robenson” and “I am Not Man Who Will Die”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Songül Taş  
Doğumunun 100. Yılı İçin Samim Kocagöz’ün Romanında Yörükler Ss, 67-84
Yuruks in Novels of Samim Kocagoz in the 100th a Niversary Of His Birth

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Acun  
Milli Mücadele Dönemi Türküleri Üzerine Örnek Bir Çalışma Ss, 85-114
A Study on the National Struggle Folksongs

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Belde Aka  
Divan Şiirinde Reddiye ve Niyâzî-i Misrî’nin Fuzûlî’ye Yazdığı Bir Reddiye Ss, 115-122
“Reddiye” in the Ottoman Poetry and a “Reddiye” of Niyazi-i Misri for Fuzuli

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Türkiye’de Çağdaşlaşma”ya Yönelik Tepkilerin Tarihsel ve Sınıfsal Temelleri Ss, 123-136
Historical and Class Basis of Reactions Towards Modernization in Turkey

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emur Genç  
Tarihi, Toplumsal ve Siyasal Alana Psikanalitik Bakmak Üzerine Ss, 137-154
Examining Pshycologically to Historical , Social and Political Field

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |