• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


91 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu-İngilizce editörü: Keith Lay

Ankara  2017-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nuray Karaca  
SADRİ ERTEM’İN “BACAYI İNDİR BACAYI KALDIR” ADLI HİKÂYESİNE GÖSTERGESEL BİR ÇÖZÜMLEME Ss, 13-28
A Semiological Analys is Of Story “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” By Sad ri Ertem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek Eryentü  
TÜKETİM KÜLTÜRÜ TEORİSİ BAĞLAMINDA ÇOCUKLARIN REKLAMLARDA KONUMLANDIRILIŞI: “KOTON KİDS” REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME Ss, 29-48
Positioning In Children’s Advertising In The Context Of The Consumer Culture Theory: A Semiological Analysis On “Koton Kids” Advertisement Films

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşula Kurt  
ÇİZGİDEN GÖSTERGEYE 1990’LI YILLARDA TRABZON’DA CİNSİYET HALLERİ: HAMSİ DERGİSİ ÖRNEĞİ Ss, 49-75
States Of Gender -In Trabzon In The 1990s From Lıne To Sıgn: HamsI MagazIne Cas e

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Özben  
BİR ‘KUM SAATİ ZAMANINDA’ YAŞAMAK: BÜYÜLÜ DAĞ Ss, 77-86
Livingng in Sandglass’ Time: The Magic Mountain

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan Ekici  
EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ALMAN EDEBİYATI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 87-104
An Analysis of Post wwıı German Literature within the context of Literatur Sociology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Laloğlu  
GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIMLA MİSAFİR ODASI ANALİZİ Ss, 105-123
Guest Room Analysis Using a Semiological Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı Eryılmaz  
ÇEVRESEL MEDYA İÇERİKLERİNİN İNŞASI: NATIONAL GEOGRAPHIC TÜRKİYE DERGİSİ ÖRNEĞİ Ss, 125-142
The Constructıon of Environmental Media Contents: The Case Of National Geographic Turkey Magazine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş Şahin  
KIRŞEHİR BASINI’NDAN BİR ÖRNEK: KERVANSARAY DERGİSİ Ss, 143-160
AN EXAMPLE FROM THE KIR SEHIR PRESS: KERV ANSARAY MAGAZIN E

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten Er  
EUGENE IONESCO’NUN KRAL ÖLÜYOR (LE ROI SE MEURT) ADLI OYUNUNDA İNSANIN TRAJİK SONU: ÖLÜM Ss,
MAN’S TRAGIC END IN EUGENE IONESCO’S PLAY THE KING IS DYING: DEATH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkân Yeşilyurt  
BEŞ ROMAN BEŞ DÜŞKÜN KADIN Ss, 173-196
Five Novels and Five Debauched Women

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Altay Göde  
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE ÖRNEK OLARAK ISPARTA/YALVAÇ EKMEK KÜLTÜRÜ VE DÜNDEN BUGÜNE MAHALLE FIRINCILIĞI An Example For The Ss, 197-209
An Example For The Industry Of Culture: Isparta/Yalvaç Bread Culture And Local Bakery From The Past to The Present Day

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda Gül Kartal  
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ESERLERİNDE KAHVE VE KAHVE KÜLTÜRÜ Ss, 211-236
Coffee and coffee culture in the Worrk of Hüseyin Rahmi Gürpınar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Büyükokutan Töret  
GELENEKSEL ÇÖPÇATANLI K KURUMUNUN GÜNÜMÜZ SOSYAL MEDYASINA EVRİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 237-250
An EVALUATION ABOUT EVOLUATION of TRADITIONAL MARRIAGE BUREAU in the CONTEMPORARY SOCIAL MEDIA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Can Dilber  
JOSE SARAMAGO’DAN ELİF ŞAFAK’A FİLİN ANLATISAL YOLCULUĞU Ss, 251-262
The Narrative Journey of elephent from Jose Saramago to EIif Şafak

Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim Ulusan Öztürkmen  
İngiliz Karikatürlerindeki Türk İmgesi Üzerine Yapısal Bir İnceleme Ss, 265-280
A Structursl Study on the Image of the Turk in the British Caricatures

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Yıldırım  
ROMANDA NİYETSELLİĞİN SOSYAL ONTOLOJİSİ ÜZERİNE Ss, 281-297
On the Social Ontology of Intentionalty in novel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceylan Yıldırım  
ÇEVİRİ YAPITLARIYLA AMİN MAALOUF’UN TÜRK YAZIN ÇOĞULDİZGESİNDEKİ YERİ Ss, 299-318
Translation of Amin Maalouf’s Novels in Turkish Literary Polysystem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehimeh Yasin  
ŞİİR VE RESİMDE BOŞLUKLARIN ANLAMI Ss, 319-332
The Gestion of Space In PaIntIng And Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr