• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


75 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Sevgi Kesim Güven Altan Kar  
KUTUPLAŞ(TIR)MANIN YENİ MEKÂNLARI: KAPALI SİTELER Ss, 9-36
NEW LOCATION S FOR (CREATING) POLARIZATION : GATED COMMUNITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya Çakır  
Siyasal/İdeolojik Göstergeler Açısından Metinlerarasılık : Kemalist İdeolojinin Temel Belirteçlerinin Sinema ve Edebiyattaki Uzantıları Ss, 37-50
INTERTEXTUALITY WITH REFERENCE TO THE POLITICO-IDEOLOGICAL SIGNS: THE EXTENSION S OF FUNDAMENTAL INDICATOR S OF KEMALIST IDEOLOGY IN FILM AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ernur Genç  
SİYASAL İSLAMCILIĞIN ALTERNATİF SÖYLEMİ MODERN İTEDEN AZADE MİDİR? - YA DA TARİHSEL İSLAM MODERNİTEYİ AŞKIN MIDIR?- Ss, 51-72
Does Alternative Statement of Politica l Pan-Islam Freed of Modernity ? -Or, Does Historica l Islam Transcendent of Modernity ?-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erman Artun  
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma Ss, 73-116
“Quarrel Concept” in Çukurova Minstrelsy Tradition

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merdan Güven  
ANADOLU AĞITLARININ TÜRKÜLEŞME SÜRECİ ve ÜÇ AĞIT ÖRNEĞİ Ss, 117-128
THE PRO CESS OF BEING TURKISH FOLK SONG OF ANATOLIAN ELEGIES AND THREE ELEGY EXAMPLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Öcal  
TÜRK HALK MÜZİĞİMİZDE TOPLU ÇALMA SÖYLEME GELENEĞİ Ss, 117-128
Collective Play and Sing Culture of Turkish Folk Musıc

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Çerezcioğlu  
POPÜLER MÜZİK VE GÜNDELİK YAŞAM DENEYİMİ Ss, 159-172
POPULAR MUSIC AND EVERYDAY LIFE EXPERIENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin Aydın  
Kültürel Bir Miras Olarak Atasözlerinin Kullanımı Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 173-192
The opınIons of Turkısh teachers on usage of proverbs as a cultural herI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Güray Mustafa Salim Tokaç  
XVII. YÜZYIL OSMANLI MÜZİK GELENEĞİ VE BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ Ss, 193-210
OTTOMAN MUSICAL TRADITION DURING THE XVII. CENTURY AND BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Güniz Sertel  
Hayatın Tadında Kadın -Beden İlişkisi Ss, 211-220
The Relationship Between The Woman and The Body ın A Taste of Life

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytaç Yıldız  
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm Eleştirisinin Alımlanışı Ss, 221-236
Tıtle: “The Receptıon of the Crıtıcs of Orıentalısm In the Hıstory of Turkısh Thought”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan  
TÜRKİYE’DE HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARININ 100. YILINI KUTLARKEN Ss, 237-243
The 100th AnnIversary of Folklorıc Studıes ın Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr