• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


75 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Sevgi Kesim Güven Altan Kar  
KUTUPLAŞ(TIR)MANIN YENİ MEKÂNLARI: KAPALI SİTELER Ss, 9-36
NEW LOCATION S FOR (CREATING) POLARIZATION : GATED COMMUNITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya Çakır  
Siyasal/İdeolojik Göstergeler Açısından Metinlerarasılık : Kemalist İdeolojinin Temel Belirteçlerinin Sinema ve Edebiyattaki Uzantıları Ss, 37-50
INTERTEXTUALITY WITH REFERENCE TO THE POLITICO-IDEOLOGICAL SIGNS: THE EXTENSION S OF FUNDAMENTAL INDICATOR S OF KEMALIST IDEOLOGY IN FILM AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ernur Genç  
SİYASAL İSLAMCILIĞIN ALTERNATİF SÖYLEMİ MODERN İTEDEN AZADE MİDİR? - YA DA TARİHSEL İSLAM MODERNİTEYİ AŞKIN MIDIR?- Ss, 51-72
Does Alternative Statement of Politica l Pan-Islam Freed of Modernity ? -Or, Does Historica l Islam Transcendent of Modernity ?-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erman Artun  
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma Ss, 73-116
“Quarrel Concept” in Çukurova Minstrelsy Tradition

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merdan Güven  
ANADOLU AĞITLARININ TÜRKÜLEŞME SÜRECİ ve ÜÇ AĞIT ÖRNEĞİ Ss, 117-128
THE PRO CESS OF BEING TURKISH FOLK SONG OF ANATOLIAN ELEGIES AND THREE ELEGY EXAMPLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Öcal  
TÜRK HALK MÜZİĞİMİZDE TOPLU ÇALMA SÖYLEME GELENEĞİ Ss, 117-128
Collective Play and Sing Culture of Turkish Folk Musıc

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Çerezcioğlu  
POPÜLER MÜZİK VE GÜNDELİK YAŞAM DENEYİMİ Ss, 159-172
POPULAR MUSIC AND EVERYDAY LIFE EXPERIENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin Aydın  
Kültürel Bir Miras Olarak Atasözlerinin Kullanımı Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 173-192
The opınIons of Turkısh teachers on usage of proverbs as a cultural herI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Güray Mustafa Salim Tokaç  
XVII. YÜZYIL OSMANLI MÜZİK GELENEĞİ VE BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ Ss, 193-210
OTTOMAN MUSICAL TRADITION DURING THE XVII. CENTURY AND BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Güniz Sertel  
Hayatın Tadında Kadın -Beden İlişkisi Ss, 211-220
The Relationship Between The Woman and The Body ın A Taste of Life

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytaç Yıldız  
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm Eleştirisinin Alımlanışı Ss, 221-236
Tıtle: “The Receptıon of the Crıtıcs of Orıentalısm In the Hıstory of Turkısh Thought”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan  
TÜRKİYE’DE HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARININ 100. YILINI KUTLARKEN Ss, 237-243
The 100th AnnIversary of Folklorıc Studıes ın Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr