• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


76 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hülya Doğan  
TÜRK SİNEMASINDA 1980’Lİ YILLAR VE “DULLUK” TEMASI ETRAFINDA ÜRETİLEN GELENEKSEL CİNSİYET ROLLERİ Ss, 9-20
Turkish Cinema in 1980s’ and Gender Roles Around the Theme of Widowhood

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval Yinilmez Akagündüz Ümüt Akagündüz  
Cumhuriyet Dönemi Düşünürlerinden Sabahattin Eyuboğlu ’nda Felsefi Bakış Ss, 21-30
Cons IderIng Saba hatt In Eyubo Glu , One of PhIlosop her of Republ Ican Era , from PhIlosop hIcal PoInt of VIew

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Işıl Köylü  
OSCAR WILDE’IN “DORIAN GRAY’İN PORTRESİ”, HE RMANN HE SSE’NİN“NARZİSS VE GOLDMUND” VE NEDİM GÜRSEL’İN “RESİMLİ DÜNYA” ADLI ESERLERİNDE NARSİST MİTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 31-62
THE COMPARISON OF THE NARCISSUS MYTH IN “THE PICTURE OF DORIAN GRAY” BY OSCAR WILDE, “NARCISSUS AND GOLDMUND” BY HE RMANN HE SSE AND “PICTURE WORLD” BY NEDİM GÜRSEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eunkyung Oh Mamatqul Jo’raev  
Tarihî Genetik Ortaklık ve Senkretik [=Bağdaştırmacı ] Sanat Yaklaşımları Bağlamında Şaman ve Epik Küyci [=Ozan ] Ss, 63-76
HIstorical Genetic Partnership and SenkretIk (Bağdaştırmacı ) According to Art Approach Shamanist and Epic Kuyci (MInstr el)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet Gün  
Mülksüzleşme Süreci Bağlamında Bir Köy Monografisi Ss, 77-97
VIllag e Monograp h In the Cont ext of the Proc ess of DIsposs ess Ion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Tunç  
FİLİBELİ AHMET HİLMİ’NİN A‘MAK-I HAYÂL ADLI ROMANINDA MEVLÂNÂ’NIN MESNEV Î’SİNİN İZLERİ Ss, 99-106
TRACES OF MEV LÂNÂ’S MESNEVÎ IN FILIBELI AHMED HILMI’S NOVE L OF A‘MAK-I HAYÂL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Erdal  
Şiirin Esin Kaynağı Olarak Mitoloji Ss, 107-127
MYTHOLOGY AS A SOURCE OF INSPIRATION FOR THE POEM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Ulusoy Tunçel Banu Altunova  
“ATEŞ ETME İSTANBUL” CELİL OKER POLİSİYELERİNDE MEKÂNIN KULLANIMI Ss, 129-148
ISTANBUL! DON’T FIRE USE OF SPACE IN CELIL OKER’S DETECTIVE STORIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Kırılen  
‘Kızıl Konağın Rüyası’nda Karşılıksız Aşk: Jia Rui ’nin Akıbeti Ss, 149-162
Unr equIted Love In the Dream of Red Chamb ers And the Trag Ic Fat e of JIa RuI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Uyanık Arif Kala  
ARDAHAN YÖRESİ (DAMAL) ALEVİLERİNDE “HAKK’A YÜRÜME ERKÂNI”: ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR Ss, 163-172
PRINCIPLES OF “HAKK’A YÜRÜME” IN ALEV IS OF ARDAHAN (DAMAL): BELIEF S AND PRACTICES CONCERNING TO DEATH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Durbilmez  
TARİHÎ GERÇEKLERİN ÂŞIK EDEBİYATINA YANSIMASI BAĞLAMINDA TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLÂTI VE KIBRIS MÜCAHİTLERİ Ss, 173-193
TURKISH RESISTANCE ORGANIZATION (TMT) AND TURKISH FREE DOM FIGHTERS IN CYPRUS WHICH THE CONTEX T IN REF LECTION OF BARDIC (AŞIK) LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin Balta  
GAZİANTEP’TE ÇOCUKLARA AD VERME GELENEĞİ Ss, 195-206
The Trad ItIon of Naming Children In Gaziantep

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Devrim Dirlikyapan  
NEVŞEHİRLİ ÂŞIK AHMET’İN YAŞAMI VE ŞİİRİ ÜZERİNE Ss, 207-226
ON LIFE AND ART OF NEVŞEHİRLİ ÂŞIK AHMET

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oral  
ADALYA ADINA DAİR Ss, 227-232
On Adalia’s Name

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Soylu Bozdağ  
İFFET’TE EMİLE ZOLA ve NATURALİZM ETKİSİ Ss, 233-239
EMILE ZOLA, NATURALIZM AND HUSEYIN RAHMI GÜRPINAR’S NOVEL: IFFET

Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan Çelik  
A.PLATONOV’UN “ÇUKUR” ESERİNDE UMUDUN KAYIPLARI Ss, 241-247
THE ABSENCE OF HOPE IN THE WORK OF A. PLATONOV “THE FOUNDATION PIT”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr