• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


90 Sayı

2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayın hakları alınan derg

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2017-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Nâlân Genç  
Hiç Yaşamamış Hep Yaşayacak İki Kadın: Emma ve Seniha Ss, 13-36 Ss, 13-36
Two Women, Who Have Never Lived and Who Will Live Forever: Emma And Seniha

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Türk Harf Devriminin Kültürel Temelleri Ss, 167-182
Cultural Foundations of the Turkish Alphabet Reform

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rabiye Erenoğlu Rana Can - Hatice Tambağ - Şengül Akdeniz  
Kırsal Alandaki Kadınların Doğum-Doğum Sonu Dönemle Ilgili Geleneksel Uygulamaları: Karaksi Örneği Ss, 183-217
Birth-the Postpartum Period Regarding Traditional Applications of Women in Rural Areas: The Example Karaksi

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eylem Güzel - Nazan Oskay  
Tunceli Yöresine Ait Örme ve Tığ İşi Örnekleri Ss, 197-213
Knittin G and Crochet Samples of Tunceli Region

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Eren  
Yüce Hissi ve Minör Edebiyatta Kimlik Oluşumu Üzerinden “İhtiyar Adam ve Deniz” ile “Avından El Alan” Yapıtlarının Karşılaştırılması Ss, 215-229
The Sublime and the Creation of Identity in Minor Literature in a Comparison of “The Old Man and The Sea” and “The Prey”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nevin Akkaya  
Kıbrıs Türk Masallarında Değerler Ss, 231-244
Values of the Turkish Cypriot Tales

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feza Tansuğ  
Sibirya’da Türk Musikisi Üzerine Yazınsal Bir İnceleme Ss, 37-48
A Bibliograhic Survey of Siberian Literature on Turkic Music

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Ali Yolcu - Mehmet Aça  
Folklorda Örtük ce Bozuk İşlev Ss, 47-58
Latent Function and Dysfunction in Folklore

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Kasımoğlu  
Şehriyar’ın Bin Bir Masal Gecesi Balinanın Karnı Sembolünün Bir Örneği Olarak Masal Diyarı Ss, 59-72
Shahryar’s 1001 Tale Nights the Tale Land as an Example of the Symbol of the Belly of the Whale

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
Eşikte Duran Bir Roman: “Aydaki Adam Tanpınar” Ss, 73-93
A Novel Standing on the Verge: “Aydaki Adam Tanpınar”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esin Kumlu  
Kadın Bedeninin Hafıza Üzerinden Tefsir Edilişi: Sessiz Direnişin Chopin ve Hawthorne Üzerinden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Ss, 95-110
Explicating Female Body As a Geography of Memory: The Comparative Silent Rebellion of the Psyche in Chopin and Hawthorne

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökay Durmuş  
Peyami Safa’nın Romanlarında Savaş Ss, 111-132
War Win Peyami Safa’s Novels

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Geleneksel Doğuma Hazırlık Uygulamalarının Günümüz Kent Toplumuna Evrimine Bir Örnek: “Bebek Kutlama Partisi” Ss, 133-150
A Case of the Evolution of the Traditional Preparation Practices for Birth to Today’s Urban Society: “Baby Showers”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Dore  
Jean Valjean’in İkilemi ve Faydacı Etik Ss, 151-166
Jean Valjean’s Dilemma and Utilitarian Ethics

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
,