• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


90 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2017-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Nâlân Genç  
HİÇ YAŞAMAMIŞ HEP YAŞAYACAK İKİ KADIN: EMMA VE SENİHA Ss, 13-36
TWO WOMEN, WHO HAVE NEVER LIVED AND WHO WILL LIVE FOREVER: EMMA AND SENİHA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feza Tansuğ  
SİBİRYA’DA TÜRK MUSİKİSİ ÜZERİNE YAZINSAL BİR İNCELEME Ss, 37-48
A BIBLIOGRAHIC SURVEY OF SIBERIAN LITERATURE ON TURKIC MUSIC

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali Yolcu Mehmet Aça  
FOLKLORDA ÖRTÜK VE BOZUK İŞLEV Ss, 47-58
LATENT FUNCTION and DYSFUNCTION In FOLKLORE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval Kasımoğlu  
ŞEHRİYAR’IN BİN BİR MASAL GECESİ BALİNANIN KARNI SEMBOLÜNÜN BİR ÖRNEĞİ OLARAK MASAL DİYARI Ss, 59-72
SHAHRYAR’S 1001 TALE NIGHTS THE TALE LAND AS AN EXAMPLE OF THE SYMBOL OF THE BELLY OF THE WHALE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
EŞİKTE DURAN BİR ROMAN: “AYDAKİ ADAM TANPINAR” Ss, 73-93
A NOVEL STANDING ON THE VERGE: “AYDAKI ADAM TANPINAR”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin Kumlu  
KADIN BEDENİNİN HAFIZA ÜZERINDEN TEFSİR EDİLİŞİ: SESSİZ DİRENİŞİN CHOPIN VE HAWTHORNE ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 95-110
EXPLICATING FEMALE BODY AS A GEOGRAPHY OF MEMORY: THE COMPARATIVE SILENT REBELLION OF THE PSYCHE IN CHOPIN AND HAWTHORNE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökay Durmuş  
PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARIN DA SAVAŞ Ss, 111-132
WAR WIN PEYAMI SAFA’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Büyükokutan Töret  
GELENEKSEL DOĞUMA HAZIRLIK UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KENT TOPLUMUNA EVRİMİNE BİR ÖRNEK: “BEBEK KUTLAMA PARTİSİ” Ss, 133-150
A CASE OF THE EVOLUTION OF THE TRADITIONAL PREPARATION PRACTICES FOR BIRTH TO TODAY’S URBAN SOCIETY: “BABY SHOWERS”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Dore  
JEAN VALJEAN’IN İKILEMI VE FAYDACI ETIK Ss, 151-166
JEAN VALJEAN’S DILEMMA AND UTILITARIAN ETHICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
TÜRK HARF DEVRİMİNİN KÜLTÜREL TEMELLERİ Ss, 167-182
CULTURAL FOUNDATIONS OF THE TURKISH ALPHABET REFORM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabiye Erenoğlu Rana Can Hatice Tambağ Şengül Akdeniz  
KIRSAL ALANDAKİ KADINLARIN DOĞUM-DOĞUM SONU DÖNEMLE İLGİLİ GELENEKSEL UYGULAMALARI: KARAKSİ ÖRNEĞİ Ss, 183-217
BIRTH-THE POSTPARTUM PERIOD REGARDING TRADITIONAL APPLICATIONS OF WOMEN IN RURAL AREAS: THE EXAMPLE KARAKSI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem Güzel Nazan Oskay  
TUNCELİ YÖRESİNE AİT ÖRME VE TIĞ İŞİ ÖRNEKLERİ Ss, 197-213
KNITTIN G AND CROCHET SAMPLES OF TUNCELI REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Eren  
YÜCE HİSSİ VE MİNÖR EDEBİYATTA KİMLİK OLUŞUMU ÜZERİNDEN “İHTİYAR ADAM VE DENİZ” İLE “AVINDAN EL ALAN” YAPITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 215-229
THE SUBLIME AND THE CREATION OF IDENTITY IN MINOR LITERATURE IN A COMPARISON OF “THE OLD MAN AND THE SEA” AND “THE PREY”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin Akkaya  
KIBRIS TÜRK MASALLARINDA DEĞERLER Ss, 231-244
VALUES OF THE TURKISH CYPRIOT TALES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr