Sayı

2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayın hakları alınan dergi, aynı periyotla Üniversitenin akademik yayını olarak düzenli olarak yayımlanmakta ve bilim çevrelerine ulaştırılmaktadır.


Sayı
Metin Karadağ
Editör
UKÜ Ön Denetim Kurulu
Ankara  2017
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Nâlân Genç  
Hiç Yaşamamış Hep Yaşayacak İki Kadın: Emma ve Seniha Ss, 13-36 Ss, 13-36
Two Women, Who Have Never Lived and Who Will Live Forever: Emma And Seniha

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Türk Harf Devriminin Kültürel Temelleri Ss, 167-182
Cultural Foundations of the Turkish Alphabet Reform

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rabiye Erenoğlu Rana Can - Hatice Tambağ - Şengül Akdeniz  
Kırsal Alandaki Kadınların Doğum-Doğum Sonu Dönemle Ilgili Geleneksel Uygulamaları: Karaksi Örneği Ss, 183-217
Birth-the Postpartum Period Regarding Traditional Applications of Women in Rural Areas: The Example Karaksi

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eylem Güzel - Nazan Oskay  
Tunceli Yöresine Ait Örme ve Tığ İşi Örnekleri Ss, 197-213
Knittin G and Crochet Samples of Tunceli Region

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Eren  
Yüce Hissi ve Minör Edebiyatta Kimlik Oluşumu Üzerinden “İhtiyar Adam ve Deniz” ile “Avından El Alan” Yapıtlarının Karşılaştırılması Ss, 215-229
The Sublime and the Creation of Identity in Minor Literature in a Comparison of “The Old Man and The Sea” and “The Prey”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nevin Akkaya  
Kıbrıs Türk Masallarında Değerler Ss, 231-244
Values of the Turkish Cypriot Tales

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feza Tansuğ  
Sibirya’da Türk Musikisi Üzerine Yazınsal Bir İnceleme Ss, 37-48
A Bibliograhic Survey of Siberian Literature on Turkic Music

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Ali Yolcu - Mehmet Aça  
Folklorda Örtük ce Bozuk İşlev Ss, 47-58
Latent Function and Dysfunction in Folklore

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Kasımoğlu  
Şehriyar’ın Bin Bir Masal Gecesi Balinanın Karnı Sembolünün Bir Örneği Olarak Masal Diyarı Ss, 59-72
Shahryar’s 1001 Tale Nights the Tale Land as an Example of the Symbol of the Belly of the Whale

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
Eşikte Duran Bir Roman: “Aydaki Adam Tanpınar” Ss, 73-93
A Novel Standing on the Verge: “Aydaki Adam Tanpınar”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esin Kumlu  
Kadın Bedeninin Hafıza Üzerinden Tefsir Edilişi: Sessiz Direnişin Chopin ve Hawthorne Üzerinden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Ss, 95-110
Explicating Female Body As a Geography of Memory: The Comparative Silent Rebellion of the Psyche in Chopin and Hawthorne

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökay Durmuş  
Peyami Safa’nın Romanlarında Savaş Ss, 111-132
War Win Peyami Safa’s Novels

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Geleneksel Doğuma Hazırlık Uygulamalarının Günümüz Kent Toplumuna Evrimine Bir Örnek: “Bebek Kutlama Partisi” Ss, 133-150
A Case of the Evolution of the Traditional Preparation Practices for Birth to Today’s Urban Society: “Baby Showers”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Dore  
Jean Valjean’in İkilemi ve Faydacı Etik Ss, 151-166
Jean Valjean’s Dilemma and Utilitarian Ethics

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |