• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


66 SayıEditör
Metin KARADAĞ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Canan İleri  
ESKİŞEHİR AĞIZLARINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI Ss, 9-22
CONTRIBUTIONS TO THE LEXICOLOGY OF THE ANATOLIAN TURKISH FROM THE DIALECTS OF ESKİŞEHİR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fesun Koşmak  
ALMAN YAZAR HEINRICH BÖLL’ÜN KISA HİKAYELERİNDE II. DÜNYA SAVAŞI’NIN İZLERİ Ss, 23-28
Traces of the Second World War, the German aut hor Heinric h Böll’ün Short Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Özdemir  
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ Ss, 29-83
THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Şirin  
GAZETE, KİTAP, TİYATRO KARŞISINDA İMAJINI KORUMAYA ÇALIŞAN SULTAN VE MAİYETİ: SULTAN II. ABDÜLHAMİD VE AHMET NERMİ Ss, 39-55
Newspaper, Books , Theater for the Protection of employees against the image , the Sultan and his entourage : Sultan Abdulhamid II and Ahmet Nermi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Öz  
Online Gazetecilikte Interaktivite Olanaklarının İncelenmesi Ss, 57-64
An Analysıs of Interactıvıty Possıbılıtıes In Onlıne Journalısm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut  
MARDİN’DE EVLİLİKLER Ss, 65-79
MARRIAGE IN MARDİN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Jülide Akyüz Orat  
HAPİSHANE ISLAHATI BAĞLAMINDA ÇERKES* HAPİSHANESİNİN MODERNLEŞME ÇALIŞMALARI Ss, 81-94
THE MODERNIZATION MOVEMENTS IN ÇERKES PRISON AT THE CONTEXT OF PRISON RENOVATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres  
SALIR TÜRKÇESİ VE TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ÇOKLUK, İYELİK VE SORU EKLERİ Ss, 95-104
PLURAL, POSSESIVE AND INTERROGATIVE SUFFIXES IN SALIR TURKISH AND TURKMEN TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayalp Talun İnce  
Yazınsal Çeviride Biçem Aktarımı Sorunu Ss, 105-120
The Problem of Style Transfer at Literary Translation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri  
GÜLSÜM CENGİZ’İN ŞİİRLERİNDE MİTLERİN İZİ Ss, 121-136
Cengiz Gülsüm Poems Myths Evidence

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay Yivli  
FERİT EDGÜ’DE GERÇEKLİK SORUNSALI Ss, 137-143
The Problematic of Reality in Ferit Edgü

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
MEŞA SELİMOVİÇ’İN DERVİŞ VE ÖLÜM ADLI ROMANINDA ÖLÜM OLGUSU Ss, 145-156
THE DEATH PHENOMENON IN MESA SELI MOVIC’S DETH AND DERVISH NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

İ.Seçkin Aydın  
Türkçe Kavramının Metaforik Algılanma Biçimleri Ss, 173-187
Metaphorıc Conceptıons Related to “Turkısh ” Concept

Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Cengiz  
TARİHSEL SOSYOLOJİDE YÖNTEMİ BULMAK YA DA DOĞAN ERGUN ÜZERİNE BİR DENEME Ss, 189-207
Fındıng Method In Hıstorıcal Socıology or An Essay About Doğan Ergun

Özet | Abstract | Tam Metin |

Refiye Okuşluk Şenesen  
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE BOLLUK VE BEREKETLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALARDA ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜ İZLERİ Ss, 209-228
TURKISH FOLK CULTURE OF ABUNDANCE AND FERTILE OLD TURKISH CULTURE OF BELIEF AND TRACES OF APPLICATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aktan Müge Yılmaz  
SEMBOLİK VE GERÇEK ANLAMLARIYLA TÜRKÜ METİNLERİNE YANSIYAN HAYVANLAR Ss, 229-250
THE ANIMALS USED IN THE TEXTS OF FOLK SONGS WITH THEIR REAL AND SYMBOLIC MEANINGS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezai Coşkun  
SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN HİKÂYELERİNDE TEMEL İZLEKLER VE ÇEŞİTLİ MESELELERİYLE ‘KÜÇÜK İNSAN Ss, 251-271
BASIC TOPICS IN SABAHATTİN KUDRET AKSAL’S STORIES AND ‘ORDINARY HUMAN’ WITH VARIOUS PROBLEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr