• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


89 SayıEditör
Metin KARADAĞ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Kıbrıs  2017-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Bölüm Editörü:Metin Karadağ  


Şule Gezer  
makale Ss,
COMMON ELEMENTS İN THE LEGEND ALAGEYİK AND KOCOCAŞ EPICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Gezer  
ALAGEYİK EFSANESİ İLE KOCOCAŞ DESTANINDA ORTAK UNSURLAR Ss, 11-29
COMMON ELEMENTS İN THE LEGEND ALAGEYİK AND KOCOCAŞ EPICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gözlü  
Batı Anadolu Polislerinin (Kent Devletlerinin ) Jeopolitiğini ve Oluşumu Ss, 31-40
West AnatolionI Police (The City States of ) GeopoliItics and Formation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca Ünal Chiang  
4 MAYIS HAREKETİ ve ÇİN EDEBİYATINDA MODERNLEŞME: MODERN ÇİN EDEBİYATININ ÖNCÜSÜ ZHU ZİQİNG ve UNUTULMAZ ESERİ “BEİYİNG” Ss, 41-58
MAY FOURTH MOVEMENT AND MODERN CHİNESE LİTERATURE: ZHU ZİQİNG, THE PİONEER OF MODERN CHİNESE LİTERATURE AND HİS MEMORABLE WORK “BEİYİNG”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.45
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feza Tansuğ  
TÜRK DÜNYASINDA ÇALGISAL MUSİKİ VE KÜĞLER Ss, 59-66
INSTRUMENTAL MUSIC (KÜĞ) OF THE TURKIC WORLD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Gürçay  
Gılgamış Destanı ve Titanların Savaşında Kahramanın Yolculuğu Ss, 67-90
Hero ’s Journey ın the Epıc of Gılgamesh and the Clash of the Tıtans

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkân Erdoğan  
HALE SEVAL’İN KIRILGAN KULELER ADLI ÖYKÜ KİTABININ EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 91-110
ANALYSIS OF HALE SEVAL’S STORY BOOK KIRILGAN KULELER FROM THE POINT OF THE SOCIOLOGY OF LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:Metin Karadağ  


Mustafa Aydemir Nusret Yılmaz  
Toplumsal Belek Bağlamında Sarıkamış Harekâtı’nın Türk Romanına Yansıması Ss, 111-130
Reflection of Sarıkamış Operation on the Turkish Novel With Regards to Social Memory

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Demir  
Sandık ve Çeyiz Kültürüne Müzeografik (Müze İşlemleri) Açıdan Yaklaşmak Ss, 131-45
Approach Ing The Dowry Culture In Terms Of Museography

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma Köksal Özlem Denli  
AVRO-AMERİKAN HEGEMONYASI ve “AVRUPALI BİR YÖNETMEN” OLARAK LARS VON TRİER Ss, 147-178
EURO-AMERICAN HEGEMONY AND LARS VON TRIER AS A ‘EUROPEAN DIRECTOR’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Claus Schönig  
TÜRK DİLLERİ – BİR AİLE PORTRESİNİN ANA HATLARI Ss, 179-203
zusamenfasung

Özet | Abstract | Tam Metin |

Buse Kadıoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Balta, Nevin (2014) Anadolu Kadın Başlıkları Ss, 205-208


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr