• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


69 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Zeliha Nilüfer NAHYA  
Gaziantep’te Bir Kültürel Mekân Olarak Mutfak Ss, 9-24
The Heart of the House: Kitchen as a Cultural Place in Gaziantep

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin Yılmaz  
Menengiçten Şuruba: Gaziantep’te İçecek Kültürü Ss, 25-39
From Menengiç to Syrup: Drink Culture in Gaziantep

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Mudura  
Baharat Mekânları: Antalya’da Yerel ve Turistik Baharatçılar Ss, 41-58
Places of the Spices: Local and Touristic Spicery Stores

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Duman  
Halkın Kahramanı Nasreddin Hoca Timur’a Karşı Ss, 59-70
Public Hero Nasreddin Hodja Against Timur

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melda Özdemir  
Günümüzde Tokat İlinde Çarık Yapımı Ss, 71-85
Rawhide Sandal Made in the Province of Tokat in Our Day

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Doğan  
Popüler İslami Yazında Kadın Bedeni: Kadınlara Anlatılan “Fitne” Ss, 87-108
Body of Woman in the Popular Islamıc Literature: Their “instigating nature” is being told to Women

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Zeynep Çiftçi  
René Goscinny’nin “Küçük Pıtırcık” Serisi İle Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız” Serisinde Ailede ve Okulda Çocuğa Uygulanan Şiddete Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Ss, 109-130
A Comparatıve Approach to Vıolence in Famıly and School in René Goscınnys “Le Petite Nicolas”And Rıfat Ilgaz’s “Bacaksız”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin Tanrıbuyurdu  
Erkeğin Penceresinden Kadının Sisli Dünyasına Bakış : Meddah Hikâyelerinde Kadın Ss, 131-144
A View on The Foggy World of the Woman Through Man’s Window: Woman In Maddah Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Seyfeli  
Osmanlı Devlet Salnamelerinde Katolik Ermeniler (1847-1918) Ss, 145-182
Catholic Armenians in Salnamas of Ottoman State (1847-1918)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Özben  
«Şimdi»ye Musallat Olan «Gelecek»: Geleceğin Hortlakları ve 3D Modernlik Ss, 183-194
The Future that Bothers to Present: The Spekter of Future and 3D Modernity

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay Demirkürek  
Mİkhail Bakhtin’in Dostoyevski Okuması Paralelinde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Huzur Romanı’na Bakmak Ss, 195-206
The view of Ahmed Hamdi Tanpınar and His Novel named as “Huzur” in the Parellel of Reading Dosteyevsky of Mikail Bakhtin

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadide Karkıner Mehmet Ecevit  
Neşet Günal’ın İzinde Türk Resminde Tarımda Kadın İmgesi: Sosyolojik Bir Çözümleme Ss, 207-243
The Image of Woman in Agriculture in Turkish Art in the Way of Neşet Günal

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Odabaşı Kuşgöz  
Bugünü Sorgulayan Çağdaş İspanyol Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ss, 245-252
------

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Z. Özdemir  
Sözlük Hazırlayanlara Duyuru Ss, 252-261


Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsine Helimoğlu Yavuz  
Biyografik Romanlardan Hareketle “Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir?* Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendir Ss, 263-276
----------------

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami Gökçen  
Evliya Çelebi Seyahatname’sine Göre Şurahbil Ss, 277-280
----------------------

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr