Sayı

folklor / edebiyat 95- 2018/4 


BU SAYININ HAKEMLERİ/
REVIEWERS of THIS ISSUE


Prof.Dr. Deniz Baylav
Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz
Prof.Dr. Nilgün Cıblak
Prof.Dr. Salim Çonoğlu
Prof.Dr. Muharrem Dayanç
Prof.Dr. Yavuz Demir
Prof.Dr. Ali Duymaz
Prof.Dr. Ayla Ersoy
Prof.Dr. Ahmet Cüneyt Issı
Prof.Dr. Birsen Karaca
Prof.Dr. Mediha Göbenli Koç
Prof.Dr. Aynur Koçak
Prof.Dr. Metin Özarslan
Prof.Dr. Recai Özcan
Prof.Dr. Selma Sol
Prof.Dr. Recep Songün
Prof.Dr. Hatice Şahin
Prof.Dr. Alev Sınar Uğurlu
Prof.Dr. Tülay Uğuzman
Prof.Dr. Başak Uysal
Prof.Dr. Mehmet Ali Yavuz
Prof.Dr. Derya Yaylı
Doç.Dr. Akif Aslan
Doç.Dr. Meryem Bulut
Doç.Dr. Metin Çolak
Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam
Doç.Dr. Süheyla Sarıtaş
Doç.Dr. R.Seyda Ülsever
Dr. Hakan Atay
Dr. Mihrican Aylanç
Dr. Nurten Birlik
Dr. Elif Şebnem Demirci
Dr. Erol Köroğlu

Dr. Gülden Sarı

Dr. Kübra Sarı Seo Lecoq

Bu sayıya gönderilmiş ve yayımlanmış/yayımlanmamış makaleler için katkılarını esirgemeyen değerli bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.


We would like to thank the valueable scientists for their precious time and
contributions in evaluating the published and unpublished articles that were sent for
this issue.

folklor/edebiyat


Sayı
Metin Karadağ
Editör

Ankara  2018
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hasan Akbulut  
Bir Seyirci Araştırmasından Etnografik Deneyimler ve Hikâyeler Ss, 13-34
An Ethnographic Experiences and Stories from a Spectator Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.246
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Dönüşen Düğüne Tanıklık Etmek Ss, 35-56
Witnessing The Trasforming Wedding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.247
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme Ss, 57-65
An Analysis of the Novel “May They Kill The Snake” of Yaşar Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.347
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rabia Gökçen Kayabaşı  
Bahşiş Yörüklerinde Evlilik ile İlgili Âdet ve İnanmalar Ss, 67-93
Folkway and Beliefs About Marriage in "Bahşiş" Yoruks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.399
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ferhunde Küçükşen Öner  
Sanat Antropolojisinin Sanat ve Sanat Eleştirisi Açısından Önemi Ss, 95-104
Importance of Art Anthropology in Terms of Art and Art Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.350
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burcu Tekin  
Hayatın Anlamını Semboller Üzerinden Okumak: Dünyanın Boğulmuş En Güzel Adamı Ss, 105-115
Reading the Meaning of Life Through Symbols: The Handsomest Drowned Man in the World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.293
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ekrem Güzel  
Şiir Üzerine Düşünceleri ve Dikkatleri Bağlamında Mukayeseli Bir Wılhelm Dılthey Ve Cemil Meriç Okuması Ss, 117-133
A Comparative Reading on Wilhelm Dilthey and Cemil Meriç in the Context of Thoughts and Considerations About Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.187
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Devrim Çetin Güven  
Robinsonade Romanlarında Ütopya, Distopya, Mahşer Metaforları ve “Çocuk Edebiyatı” - Robinson Crusoe, Mercan Adası ve Sineklerin Tanrısı Ss, 135-153
Utopian, Dystopian and Apocalyptic Metaphors in Robinsonade Novels and “Children’s Literature” - Robinson Crusoe, The Coral Island, Lord of the Flies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.390
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Akın Zorba  
Muhadderât ve Etfâle Mahsus Bir Osmanlı Dergisi: Âyîne Ss, 155-170
An Ottoman Magazine for Muslim Women and Children: Âyîne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.224
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadir Can Dilber  
Gogol’ün ‘Palto’sundan ‘Beyaz Mantolu Adam’ı Çıkarabilmek -Nesne’nin Özne Simülakra’sı Ss, 171-186
To Take Out the Man In The White Coat From Gogol's Coat - Object's Subject Simulacra -
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.342
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pelin Erdal Aytekin  
Fotoğraftan Metne Sızanlar: Orhan Pamuk’un “Resimli İstanbul” Kitabında Fotoğrafın Metinle Kurduğu İlişkiyi Okumak Ss, 187-202
Leaks From Photograph to Text: Reading the Relationship Between Photograph and Text in the Book of Orhan Pamuk’s Resimli İstanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.410
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kuğu Tekin  
Orhan Pamuk’un Hafızasında Bir Melankoli Kaynağı: İstanbul Ss, 203-212
Orhan Pamuk’s Istanbul Carved in His Memory As a Source of Melancholy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.194
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Üstün Külünk  
Tanpınar ve Pamuk'un İstanbul Üzerine Eserlerini Göstergelerarası bir Şehir Çevirisi Olarak Okumak Ss, 213-239
Reading Works of Tanpınar and Pamuk on İstanbul as Intersemiotic City Translations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.349
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elif Kaya  
Toplumcu Gerçekçi Yazar Kemal Bilbaşar’ın Cemo Adlı Eserinden Yansıyan Anadolu Ss, 241-260
The Anatolia Reflected From the Work ‘Cemo’ of Socialist Realist Author Bilbaşar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.340
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Duygu Ünalan - Ömer Özer  
Milli Mücadele Dönemi Yazarlarından Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarının Popüler Kültür İçerik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi Ss, 261-278
Investıgatıon in the Popular Cultural Content of the Novels of Halide Edip Adıvar, Resat Nuri Guntekin and Yakup Kadri Karaosmanoglu, Authors From National Struggle Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.273
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Memet Metin Barlık  
Iris Murdoch Eserlerinde Modern Yabancılaşma Olgusu Ss, 279-298
.Phenomenon of Modern Alienation in Iris Murdoch
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.193
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökçen Kara Erdemir  
Yeni Tarihselci Söylem Işığında Bir Disiplin Olarak Edebiyat Ss, 299-312
Literature As a Discipline in the Light of New Historicism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.197
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alan Dundes Çeviren: Seval Kasımoğlu  
Bir Yunan Oyunu Makria Yaidoura (Uzun Eşek) Akdeniz Tipi Maskülenliğin Ergenler Tarafından İfadesi Ss, 313-338
The Greek Game of Makria Yaidoura (Long Donkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.369
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merve Vatansever  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kahramanın Doğuş Miti: Mitolojinin Psikolojik Yorumu Ss, 327-330


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Joanna Russ Murat  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dişi Adam-Russ, Joanna (2001), Ss, 331-338
------

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Gölge Oyunu/Karagöz Sanatçısı Orhan Kurt Ss, 339-342
Orhan Kurt-Karagoz's Player

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |