Sayı

BU SAYININ HAKEMLERİ/ REVIEWERS of THIS ISSUE

Prof.Dr. Işıl Altun

Prof.Dr. Selahattin Bekki

Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz

Prof.Dr. A. Mecit Çatanak

Prof.Dr. Nesrin Karaca

Prof.Dr. İ. Güven Kaya

Prof.Dr. Pınar G. Kırmızıoğlu

Prof.Dr. Mustafa Öner

Prof.Dr. Metin Özarslan

Prof.Dr. Esma Şimşek

Prof.Dr. İsa Özkan

Prof.Dr. Zeki Taştan

Prof.Dr. Yüksel Topaloğlu

Prof.Dr. Başak Uysal

Prof.Dr. Derya Yaylı

Doç.Dr. Meryem Bulut

Doç.Dr. Dilek Çetindaş

Doç.Dr. Hatice Kayhan

Doç.Dr. Halil Altay Göde

Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam

Doç.Dr. Mahmut Sarıkaya

Doç.Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü

Doç.Dr. Hülya Taş

Doç.Dr. Mehmet Ali Yolcu

Dr.Öğr. Üyesi Mihrican Aylanç

Dr.Öğr. Üyesi Ömer Aksoy

Dr.Öğr. Üyesi Nurten Birlik

Dr.Öğr. Üyesi Manolya Çalışır

Dr.Öğr. Üyesi Özlem Demren

Dr.Öğr. Üyesi Bilge Esirgen

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Keskin

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Özçelik

Dr.Öğr. Üyesi Gülden Sarı

Dr. Öğr.Üyesi Muhsin Sarıkaya

Bu sayıya gönderilmiş ve yayımlanmış/yayımlanmamış makaleler için özverili katkılarını esirgemeyen değerli bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

We would like to thank the valueable scientists for their precious time and contributions in evaluating the published and unpublished articles that were sent for this issue.

folklor/edebiyat


Sayı
Metin Karadağ
Editör

Ankara  2019
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hacer Gülşen  
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatında Halk Edebiyatı Çalışmaları Üzerine Dikkatler Ss, 257-265
Cautıons On Folk Lıterature Works In The Lıterature Of The perıod Of Natural Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.866
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Azerbaycan Türklerinin Atasözlerine Yansıyan Toprak Olgusu Ss, 267-277
Earth Phenomenon Which Has Reflected The Proverbs Of Azerbaıjan Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.878
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ebru Birkan Akhan  
Dânâ Ata Oğuznâmesi Hakkında Yapılan Çalışmalar Ss, 279-290
Studies on Dânâ Ata Oğuznâma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.852
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdi Aksakal  
Türk Kültüründe Eril Mekân Örneği; Köy Odaları Ss, 291-307
An Example for Masculine Space in Turkish Culture: Village Rooms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.865
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rabia Şenay Şişman  
Duvar Yazılarındaki Anlam Çeşitliliğine Tematik Yaklaşım (Muş/ Merkez Örneği) Ss, 309-326
A Thematic Approach to Meaning Diversity in Grafittis (Muş/Merkez Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.901
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Alay  
Bingöl ve Tunceli Yöresinde Şafii ve Alevi Toplumunda Nazar ve Uğurla İlgili İnanış ve Uygulamalar Ss, 327-338
Beliefs And Practies About Whammy And Fortune in Shafi and Alawi Societies in Bingöl And Tunceli Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.365
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Kantemur  
Ölü Bedenin Sınırlanan Mekânı: Kayseri'deki Çerkes Kimlikli Mezarlar Ss, 339-351
Bounded Place of Dead Body: Cemeteries of Circassian Identity in Kayseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.849
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Üstün Külünk  
The Enchantress of Florence, Floransa Büyücüsü’ne Dönüştüğünde: Biçembilim Bağlamında Çeviri İncelemesi Ss, 353-369
When the Enchantress of Florence is Turned into Floransa Büyücüsü: Translation Under the Gaze of Stylistic Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.914
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Şeker  
Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları Ss, 371-385
Existential Sources of the Love of Humanity and Human Value in the Sociology of Yasar Kemal’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.840
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şehriban Kaya  
Türk Roman Eleştirisinde İki Kadın: Suat Derviş ve Behice Boran’ın Roman Eleştirilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ss, 387-404
Two Women in Turkish Novel Criticism: A Comparative Analysis of Suat Derviş’s and Behice Boran’s Criticism of Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.863
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Öztarhan  
New Orleans’da Bir Don Quijote Romanı: A Confederacy of Dunces Ss, 415-426
A Don Quixote in New Orleans: A Confederacy of Dunces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.871
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Önder Özkoç  
Cemal Reşit Rey’in “Bebek Efsanesi” Eserinin III. Bölümünün “Bebek Ninni” Türküsü ile Karşılaştırmalı Analizi Ss, 427-449
Comparative Analysis of the III. Movement of Cemal Reşit Rey’s Work “the Legend of Bebek” with Turkish Folk Song “Bebek Ninni”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.843
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Enis Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Haldun Narmanlıoğlu (2018). Vatanını Seven Tıklasın Sanal Cemaatte Ulusun Tahayyülü Ss, 451-455


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |