• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


80 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

İlker Erdoğan  
ERKEK DERGİLERİNİ OKUMAK: DERGİLERİN İÇERİĞİ, İDEOLOJİSİ ve OKURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 9-32
READING MEN’S MAGAZINES: A STUDY ON CONTENT, IDEOLOGY and READERS OF MAGAZINES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren AKSOY SUGIYAMA  
RYOMADEN DİZİSİNDE ÇİZİLEN JAPONYA’NIN ‘YENİ’ ERKEK İMAJI Ss, 33-52
THE NEW MAN IMAGE IN JAPAN AS PORTRAYED IN THE HISTORICAL DRAMA RYŌMADEN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Kara  
HALK HİKÂYELERİNDEKİ AŞKIN ANTROPOLOJİK BETİMLEMESİ Ss, 53-84
ANTHROPOLOGICAL DESCRIPTION OF LOVE INTO MINSTREL TALES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Zerenler  
PEDOFİLİ ÜZERİNE İKİ OYUN İNCELEMESİ: KARATAVUK ve DONMUŞ Ss, 85-98
TWO ANALYSIS OF PLAYS ON PEDOPHILIA: KARATAVUK and DONMUŞ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Solmaz Karabaşa  
UYGULAMALARI AÇISINDAN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE FOLKLOR Ss, 99-105
IN TERMS OF IMPLEMENTATIONS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND FOLKLORE

Özet | Abstract | Tam Metin |

F.Betül Üyümez  
BİR ZAMANLAR YAFA: ENVER HÂMİD’İN YAFA SABAH KAHVESİ HAZIRLI YOR ROMANINDA FİLİSTİN’DE GÜNLÜK HAYAT VE KÜLTÜR Ss,
ONCE UPON A TİME JAFFA: DAİLY LİFE AND CULTURE OF PALESTİNE İN ANWAR HAMED’S NOVEL JAFFA PREPARES MORNİNG COFFEE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın Afacan  
‘NİLÜFER’DE MYTHOPOETİK DİNAMİKLER Ss, 119-128
MYTHOPOETIC DYNAMICS OF ‘NİLÜFER’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümtaz Fırat  
YEMEĞİN İDEOLOJİSİ YA DA İDEOLOJİNİN YEMEĞİ: KİMLİK BAĞLAMIN- DA YEMEK KÜLTÜRÜ Ss, 129-140
THE IDEOLOGY OF FOOD OR THE FOOD OF IDEOLOGY: FOOD CULTURE IN TERMS OF IDENTITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide Günay  
NURULLAH ATAÇ VE CEVDET PERİN’İN ÇEVİRİLERİNDE ÖTEKİ ALGISI Ss, 141-158
THE PERCEPTION OF THE OTHER IN THE TRANSLATIONS OF NURUL-LAH ATAÇ AND CEVDET PERİN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadet İnce  
MARTIN MOSEBACH’ıN “DIE TÜRKIN” ROMANINDA MIT, MASAL VE RÜYALARIN POSTMODERN EDEBIYATIN BELIRGIN ÖGELERI OLARAK PETER HANDKE’NIN “MEIN JAHR IN DER NIEMANDSBUCHT” VE ORHAN PAMUK’UN “BEYAZ KALE” ROMANLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 159-170
MYTHEN, MÄRCHEN UND TRÄUME ALS TYPISCHE MERKMALE DER POSTMODERNEN LITERATUR IN MARTIN MOSEBACHS ROMAN “DİE TÜRKİN”İM VERGLEİCH MİT PETER HANDKES “MEİN JAHR İN DER NİEMANDSBUCHT” UND ORHAN PAMUKS “DİE WEİßE FESTUNG”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan Yeşilyurt  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ŞİİRLERİNDE DEVAMLILIK DÜŞÜNCESİ Ss, 171-178
THOUGHT OF CONTINUITY IN THE POEMS OF AHMET HAMDİ TANPINAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim Temo Ergül  
YAŞAR KEMAL’İN BİR DENEMECİ OLARAK PORTRESİ Ss, 179-191
THE PORTRAIT OF YAŞAR KEMAL AS AN ESSAYIST

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhi Can Alkın Burcu Evren Tunca  
POSTMODERN SOSYAL TEORİDE BİLİM FELSEFESİ’NİN İZLEKLERİ -FOUCAULT VE DERRIDA ÖRNEĞİ- Ss, 193-205
THE THEME OF PHILOSOPHY OF SCIENCE IN POSTMODERN SOCIAL THEORY -FOUCAULT VE DERRIDA INSTANCE-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Yıldırım Orhan Burcu Evren Tunca  
TÜRKİYE’DE ODA MÜZİĞİ ALANINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS, DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZLERİ Ss, 207-219
THE LIST OF GRADUATE THESES IN THE FIELD OF CHAMBER MUSIC IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sermet Mehdi Tuzlu  
IRAK TÜRKMEN SÖZLÜ HALK EDEBİYATINDA HOYRATIN EDEBÎ VE MUSİKÎ YAPISI Ss, 221-244
THE LITERAL AND MUSICAL STRUCTURE OF HOYRAT IN IRAKIAN TURKMEN ORAL FOLK LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Poyraz  
ÂŞIK TARZI TÜRK ŞİİRİNDE DİVAN ŞİİRİ HAYAL VE MAZMUNLARININ KULLANILMASI Ss, 245-274
THE USE OF POETIC THEMES AND CONCEPTS PECULIAR TO DIVAN POETRY IN WANDERING MINSTREL STYLE TURKISH POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Tergip  
TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERDE KÖTÜLEME İFADELERİ Ss, 275-294
NEGATIVE MEANINGS IN TURKISH PROVERBS AND IDIOMS ABSTRACT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres  
SALIR TÜRKÇESİNİN İKİ YÜZYILI HAKKINDA BAZI TESPİTLER Ss, 295-314
SOME ASSESSMENT ON TWO CENTURIES OF SALIR TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Aygün Cengiz Aysun Ezgi Bülbül- Sevinç Gülçiçek  
TÜRKİYE’DE PSİKANALİTİK FOLKLORUN ÖNCÜSÜ: SEYFİ KARABAŞ Ss, 315-344
THE PIONEER OF PSYCHOANALYTIC FOLKLORE IN TÜRKİYE: SEYFİ KARABAŞ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri  
GÜVENÇ ABDAL OCAKLILARI ADLI ÇALIŞMA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 345-348


Özet | Abstract | Tam Metin |

Belgin Elbir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GİZEM DOLU YAŞAMLAR: ÇİNLİ AMERİKALI EDEBİYATI VE AMY TAN Ss, 348-351


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr