Sayı

Bu sayının hakemleri / The reviewers of this issue:

Prof.Dr. Tülin Arseven

Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz

Prof.Dr. Songül Çakmak

Prof.Dr. Gülser Çetin

Prof.Dr. Özkul Çobanoğlu

Prof.Dr. Mustafa Karabulut

Prof.Dr. Beyhan Kesik

Prof.Dr. M. Naci Önal

Prof.Dr. Muna Yüceol Özezen

Prof.Dr. Hikmet Seçim

Prof.Dr. Recep Songün

Prof.Dr. Rahim Tarım

Prof.Dr. Yüksel Topaloğlu

Prof.Dr. Kerime Üstünova

Prof.Dr. Mehmet Ali Yavuz

Prof.Dr. Derya Yaylı

Doç.Dr. Elçin Esmer

Doç.Dr. Dilek Çetindaş

Doç.Dr. Mehmet Erol

Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam

Doç.Dr. Ünal İmik

Doç.Dr. İmral Kırman

Doç.Dr. Erdoğan Kul

Doç.Dr.Tilda Saydı

Doç.Dr. Ahmet Yılmaz

Dr.Öğr.üyesi Mihrican Aylanç

Dr. Öğr.üyesi Mahir Mak

Bu sayıya gönderilmiş ve yayımlanmış/yayımlanmamış makaleler için değerli katkılarını esirgemeyen değerli bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

We would like to thank the valuable scientists for their precious time and contributions in evaluating the published and unpublished articles that were sent for this issue.

folklor/edebiyat


Sayı
Metin Karadağ
Editör

Ankara  2019
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Adem Sağır  
Âliyy’ul Âlâ: Muhafazakar Kadın Kimliğinin Modernleşme Serüveni Ss, 13-28
Crème De La Crème Versus Âliyy’ul Âlâ: The Modernization Process of Conservative Female Identity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.833
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kelime Erdal  
Kaybolmaya Yüz Tutan Bir Halk Geleneği: Çelüm Çelüm Çemçecük ya da Çemçegelin Ss, 29-40
A Folk Tradition Which is Almost Extinct Çelüm Çelüm Çemcecük or Çemçegelin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.850
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Akgöl  
Tarım Toplumları ve Avcı-savaşçı Toplumların Mitlerine Dünya Tasavvuru Bağlamında Bir Bakış Ss, 41-54
A Look to the Myths of Agriculture and Hunter-Warrior Societies in the Context of World-Conception
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.184
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Sol  
Nasrettin Hoca Fıkralarında Yoksulluk Eleştirisi Ss, 55-70
Criticism of Poverty İn Nasrettin Hodja Anecdotes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.855
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aylin Eraslan  
Dinler Arası Ortak Değer: İlyahu-han Nebi, Mar George (Corcus) ve Hızır (El-Hıdır) Ss, 71-94
A Common Value Among Religions: İlyahu-han Nebi, Mar George (Corcus) and Khidr (El-Khidr)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.404
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğba Çelik  
Edebiyat Öğretiminde Muhafazakâr Kanon Ss, 95-132
Conservative Canon in Teaching Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.846
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Engin Bölükmeşe - Mert Çanakcı  
Daniel Defoe’nun “Robinson Crusoe” ve Michel Tournier’nin “Cuma ya da Pasifik Arafı” Eserlerine Metinlerarası Bir Yaklaşım Ss, 133-151
An Intertextuality Approach to the Works of Daniel Defoe’s “Robinson Crusoe” and Michel Tournier’s “Friday, or, The Other İsland”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.598
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ece Serrican Kabalcı  
Anne Arketipinin Didem Madak’ın Şiirlerindeki İzleri Ss, 167-182
Traces of Mother Archetype in Didem Madak’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.847
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Muharrem Özden  
Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler Bakımından Batı Trakya Türk Ağızları Ss, 183-205
Western Thrace Turkish Dialects in Terms Of Features Defining The Main Accent Groups Of Turkish in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.393
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Solmaz Karabaşa  
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Geleneksel Kültürün Kültür-Çevre İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi Ss, 207-227
Evaluation of Traditional Culture in Kaş-Kekova Specially Protected Area in terms of Culture-Environment Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.865
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Karaburun Doğan  
Faşizm Propagandasında Müziğin Rolü: Mussolini İtalyası Örneği Ss, 229-243
The Role of Music in Fascism Propaganda: The Example of the Mussolini Italy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.368
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çeviren:  
Dünya Müziği Ss, 245-249


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Eren Özerkmen Deniz Karatekin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Onaylanmış Tahribat, (Mustafa Duymaz) Ss, 251-255


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiçek Demirtaş Önder  
Pınar Kür ve Roman Kişilerinin Erginlenme Sürecinde Paris: Jung’un ‘Yeniden Doğuş’ Arketipine Göre Bir Analiz Ss, 153-166
Paris As a Maturation Process in Pinar Kur’s Life and Her Novels: An Analysis Based on Jung’s Concept of ‘Rebirth’ Archetype
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.360
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |