• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


83 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
Sorumlu Yayın Yönetmeni Metin Turan

Ankara  2015-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mutlu Binark  
Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı Hakkında: Neden? Ss, 9-18
Presentation of the special issue

Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Özçetin Burak Özçetin  
Polis ve Sosyal Medya: Türkiye’de İl Emniyet Müdürlüklerinin Twitter Kullanımı Ss, 19-48
Police and Social Media: Twitter Use of City Police Headquarters in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

W. Lance Bennett - Alexandra Segerberg Çeviren: Burak Özçetin  
Bağlantısal Eylemin Mantığı: Sayısal Medya ve Çekişmeci Siyasetin Kişiselleştirilmesi Ss, 49-74
The Rationale of Connected Action: Personalization of the Digital Media and the Contender Politics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülüm Şener Perrin Öğün Emre-Fatih Akyıldız  
Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri Ss, 75-98
Effects of social media on political participation in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tezcan Durna Nehir Durna  
Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması Ss, 99-123
The Test of the Country with Facebook: An Ethnographic Study in A Mediterranean Village

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Sütlüoğlu  
Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçleri: Facebook Örneği / Ss, 125-147
Young People’s Socialization and Identity Construction Processes in Social Networks: The Case of Facebook

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal Dağtaş Ozan Yıldırım.  
İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması Ss, 149-180
Internet and Social Networks Indirect Living Practices:

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Doğu  
Veri Haberciliği: Demokratik Medya İçin Olanaklar Ss, 181-197
Data Journalism: Opportunities for Democratized Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Danah Boyd ve Kate Crawford Kate Crawford Bilgesu Savcı  
Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamal Ss, 199-215
Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamal

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga Çevikel  
İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları Ss, 217-234
Online Journalists’ Beliefs and Attitudes toward User Participation in News Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kely Kaufhold Sebastian Valenzuela ve Homero Gil de Zúñiga  
Yurttaş Gazeteciliği ve Demokrasi: Kullanıcı Tarafindan Oluşturulan Haberlerin Kullanımı, Siyasal Bilgi ve Katılımla Ne Kadar İlişkili?” Ss, 235-249
Citizen Journalism and Democracy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem Yanardağoğlu  
Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme Ss, 251-269
New Media and User Generated Content: An enthnographic analysis of citizen journalism taking Dokuz8haber news site as an example

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Depeli  
Kadın Bloggerlar: Yeni Dil, Yeni Kadınlık, Yeni Tartışmalar / Ss, 271-294
Female Bloggers: New Language, New Femininity, New Arguments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Babacan  
Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni İnsanın Karakter Analizi Ss, 309-324
Social Movements and The Character Analysis of New Individual within the context of New Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Şimşek  
Toplumsal İçermeyi Düşünmek: Çocuklardan Çocuklara Dijital Hikâyeler Ss, 309-324
Thinking Social Inclusion: Digital Storytelling From Children to Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz Karadaş  
Zaman Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar ve İnternet’te Şimdiki Zaman Olgusu Ss, 325-341
Theoretical Approaches on The Time Concept and Present Time Phenomenon on The Internet

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tiziana Terranova Engin Bulut- Ayhan Ateş  
Bedava Emek: Dijital Ekonomide Kültür Üretimi Ss, 343-363
Free Labor: Digital Economy Culture Production

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Akay  
Dijital Oyunların Üretim Sürecinde Mekânın İşlevsel Rolü Ss, 365-387
Bulunmamaktadır

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selva Kaynak Serhat Koç  
Telif Hakları Hukuku’nun Yeni Macerası: Sosyal Medya Ss, 389-410
New Challenges in Copyright Law: Social Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Annette Markham Elizabeth Buchanan  
Etik Karar Alma ve İnternet Araştırmaları İnternet Araştırmaları Birliği (AoIR) Etik Çalışma Komitesinden Tavsiyeler Ss, 411-431
Ethical Decision Making and Internet Research

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr