• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


81 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aykut Çerezcioğlu  
Karnavalesk Bağlamında “Müzika Retorika Ss, 9-25
“Muzika Retorika” in the Context of Carnivalesque”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Neslihan Yücelşen - Melda Karagöz  
Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” Adlı Yapıtında Medeniyet Kavramının Somut Göstergeleri Ss, 139-149
The Concrete Indicators of Concept of Civilization at the Work of “A Memento for Istanbul” By Ahmet Umit

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Rus Halk Kültüründe İvan Kupala Günü Kutlamalar Ss, 151-159
Celebrities of Ivan Kupala Day in the Russian Folk Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tarana Oktan  
Vladamir Mayakovski ve Boris Pasnernak’ın Şiirlerinde Gürcistan İmgesi Ss, 161-177
Image of Georgia in the Poetry of Vl. Mayakovsky and B. Pasnernak

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Antik Yunan (Hellen)’da Koloniler ve Bunların Nitelikleri Ss, 179-190
The Colonies and Their Qualifications in the Ancient Greek (Hellenic)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres Hüseyin Bozkurt  
Mahtumkulu Firâkî’nin Şiirlerinde İkilemeler ve Özellikleri Ss, 191-204
Reduplications and Their Features in Makhtumkulu Firâkî’s Poems

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Damla Şıkel - Jale Erlat  
Kaderci Jacques ile Efendisi’nde Diderot’nun Gözünden Kadınlar ve Aşk Algısı Ss, 205-214
The Perception of Lovein Jacques the Fatalist and His Master By Diderot

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çeviren: Alim KOray Cengiz  
Metinsel Stratejiler, Plastik Taktikler - Batman ve Barbie’yi Okumak Ss, 215-226
Bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldıray Erdener  
Saz Kopuzdan Türemiş Olamaz Ss, 27-33
The Saz Was Not Derived from the Kopuz

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burçin Uçaner - Birsen Jelen  
Müzik Terapi Uygulamaları ve Bazı Ülkelerdeki Eğitimi Ss, 33-46
Practice of Music Therapy and It’s Education in Some Countries

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bircan Kalaycı Durdu  
Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyuncakları Ss, 47-53
Traditional Children’s Toys in Mugla

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Aslan  
Zorunlu Göç, Değişim ve Süreklilikler: Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı Ss, 55-74
Forced Migration, Social Change and Continuity: Woman Religiosity in Diyarbakır

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Düşünce Tarihimizin Eğitimci Simalarından Ayşe Sıdıka Hanım ve Usûl-ı Talîm ve Terbiye Dersleri Adlı Eseri Ss, 87-106
Ayşe Sıdıka Hanım and Lessons of Education and Training Methods in History of Turkish Education

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nilüfer İlhan  
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Abbas Sayar’iın Romanlarını İnceleme Ss, 107-124
Examination of Abbas Sayar’s Novels in Terms of Sociology of Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Akbaş - Nihan Bozok  
Aylak Adam ve Tuhaf Bir Kadın Sokaklarda Gezinirken: Aynı Sokaklar[da] Farklı Deneyimler[le] Ss, 125-138
The Idle Man and the Strange Woman Stroll the Streets: Same Streets, Different Experiences

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
,