• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


81 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aykut Çerezcioğlu  
KARNAVALESK BAĞLAMINDA “MÜZİKA RETORİKA Ss, 9-25
“MUZIKA RETORIKA” IN THE CONTEXT OF CARNIVALESQUE”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldıray Erdener  
SAZ KOPUZDAN TÜREMİŞ OLAMAZ Ss, 27-33
THE SAZ WAS NOT DERIVED FROM THE KOPUZ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burçin Uçaner Birsen Jelen  
MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI VE BAZI ÜLKELERDEKİ EĞİTİMİ Ss, 33-46
PRACTICE OF MUSIC THERAPY and IT’S EDUCATION IN SOME COUNTRIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bircan Kalaycı Durdu  
MUĞLA’DA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNCAKLARI Ss, 47-53
TRADITIONAL CHILDREN’S TOYS IN MUGLA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Aslan  
ZORUNLU GÖÇ, DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİKLER: DİYARBAKIR’DA KADIN DİNDARLIĞI Ss, 55-74
FORCED MIGRATION, SOCIAL CHANGE AND CONTINUITY: WOMAN RELIGIOSITY IN DİYARBAKIR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt Akagündüz  
DÜŞÜNCE TARİHİMİZİN EĞİTİMCİ SİMALARINDAN AYŞE SIDIKA HANIM VE USÛL-I TALÎM VE TERBİYE DERSLERİ ADLI ESERİ Ss, 87-106
AYŞE SIDIKA HANIM AND LESSONS OF EDUCATION AND TRAINING METHODS IN HISTORY OF TURKISH EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İlhan  
EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ABBAS SAYAR’IN ROMANLARINI İNCELEME Ss, 107-124
EXAMINATION OF ABBAS SAYAR’S NOVELS IN TERMS OF SOCIOLOGY OF LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Akbaş Nihan Bozok  
AYLAK ADAM VE TUHAF BIR KADIN SOKAKLARDA GEZINIRKEN: AYNI SOKAKLAR[DA] FARKLI DENEYIMLER[LE] Ss, 125-138
THE IDLE MAN AND THE STRANGE WOMAN STROLL THE STREETS: SAME STREETS, DIFFERENT EXPERIENCES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan Yücelşen Melda Karagöz  
AHMET ÜMİT’İN “İSTANBUL HATIRASI” ADLI YAPITINDA MEDENİYET KAVRAMININ SOMUT GÖSTERGELERİ Ss, 139-149
THE CONCRETE INDICATORS OF CONCEPT OF CIVILIZATION AT THE WORK OF “A MEMENTO FOR ISTANBUL” BY AHMET UMİT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
RUS HALK KÜLTÜRÜNDE İVAN KUPALA GÜNÜ KUTLAMALAR Ss, 151-159
CELEBRITIES OF IVAN KUPALA DAY IN THE RUSSIAN FOLK CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tarana Oktan  
VLADAMİR MAYAKOVSKI VE BORİS PASNERNAK’IN ŞII RLERINDE GÜRCISTAN İMGESI Ss, 161-177
IMAGE OF GEORGIA IN THE POETRY OF VL. MAYAKOVSKY AND B. PASNERNAK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gözlü  
ANTİK YUNAN (HELLEN)’DA KOLONİLER VE BUNLARIN NİTELİKLER Ss, 179-190
THE COLONIES AND THEIR QUALIFICATIONS IN THE ANCIENT GREEK (HELLENIC

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres Hüseyin Bozkurt  
MAHTUMKULU FİRÂKÎ’NİN ŞİİRLERİNDE İKİLEMELER VE ÖZELLİKLERİ Ss, 191-204
REDUPLICATIONS AND THEIR FEATURES IN MAKHTUMKULU FİRÂKÎ’S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Damla Şıkel Jale Erlat  
KADERCI JACQUES ILE EFENDISI’NDE DIDEROT’NUN GÖZÜNDEN KADINLAR VE AŞK ALGISI Ss, 205-214
THE PERCEPTION OF LOVE IN JACQUES THE FATALIST AND HIS MASTER BY DIDEROT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Alim KOray Cengiz  
METİNSEL STRATEJİLER, PLASTİK TAKTİKLER - BATMAN ve BARBİE’Yİ OKUMAK Ss, 215-226
Bulunmamaktadır.

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr