• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


81 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aykut Çerezcioğlu  
KARNAVALESK BAĞLAMINDA “MÜZİKA RETORİKA Ss, 9-25
“MUZIKA RETORIKA” IN THE CONTEXT OF CARNIVALESQUE”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldıray Erdener  
SAZ KOPUZDAN TÜREMİŞ OLAMAZ Ss, 27-33
THE SAZ WAS NOT DERIVED FROM THE KOPUZ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burçin Uçaner Birsen Jelen  
MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI VE BAZI ÜLKELERDEKİ EĞİTİMİ Ss, 33-46
PRACTICE OF MUSIC THERAPY and IT’S EDUCATION IN SOME COUNTRIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bircan Kalaycı Durdu  
MUĞLA’DA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNCAKLARI Ss, 47-53
TRADITIONAL CHILDREN’S TOYS IN MUGLA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Aslan  
ZORUNLU GÖÇ, DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİKLER: DİYARBAKIR’DA KADIN DİNDARLIĞI Ss, 55-74
FORCED MIGRATION, SOCIAL CHANGE AND CONTINUITY: WOMAN RELIGIOSITY IN DİYARBAKIR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt Akagündüz  
DÜŞÜNCE TARİHİMİZİN EĞİTİMCİ SİMALARINDAN AYŞE SIDIKA HANIM VE USÛL-I TALÎM VE TERBİYE DERSLERİ ADLI ESERİ Ss, 87-106
AYŞE SIDIKA HANIM AND LESSONS OF EDUCATION AND TRAINING METHODS IN HISTORY OF TURKISH EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İlhan  
EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ABBAS SAYAR’IN ROMANLARINI İNCELEME Ss, 107-124
EXAMINATION OF ABBAS SAYAR’S NOVELS IN TERMS OF SOCIOLOGY OF LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Akbaş Nihan Bozok  
AYLAK ADAM VE TUHAF BIR KADIN SOKAKLARDA GEZINIRKEN: AYNI SOKAKLAR[DA] FARKLI DENEYIMLER[LE] Ss, 125-138
THE IDLE MAN AND THE STRANGE WOMAN STROLL THE STREETS: SAME STREETS, DIFFERENT EXPERIENCES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan Yücelşen Melda Karagöz  
AHMET ÜMİT’İN “İSTANBUL HATIRASI” ADLI YAPITINDA MEDENİYET KAVRAMININ SOMUT GÖSTERGELERİ Ss, 139-149
THE CONCRETE INDICATORS OF CONCEPT OF CIVILIZATION AT THE WORK OF “A MEMENTO FOR ISTANBUL” BY AHMET UMİT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
RUS HALK KÜLTÜRÜNDE İVAN KUPALA GÜNÜ KUTLAMALAR Ss, 151-159
CELEBRITIES OF IVAN KUPALA DAY IN THE RUSSIAN FOLK CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tarana Oktan  
VLADAMİR MAYAKOVSKI VE BORİS PASNERNAK’IN ŞII RLERINDE GÜRCISTAN İMGESI Ss, 161-177
IMAGE OF GEORGIA IN THE POETRY OF VL. MAYAKOVSKY AND B. PASNERNAK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gözlü  
ANTİK YUNAN (HELLEN)’DA KOLONİLER VE BUNLARIN NİTELİKLER Ss, 179-190
THE COLONIES AND THEIR QUALIFICATIONS IN THE ANCIENT GREEK (HELLENIC

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres Hüseyin Bozkurt  
MAHTUMKULU FİRÂKÎ’NİN ŞİİRLERİNDE İKİLEMELER VE ÖZELLİKLERİ Ss, 191-204
REDUPLICATIONS AND THEIR FEATURES IN MAKHTUMKULU FİRÂKÎ’S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Damla Şıkel Jale Erlat  
KADERCI JACQUES ILE EFENDISI’NDE DIDEROT’NUN GÖZÜNDEN KADINLAR VE AŞK ALGISI Ss, 205-214
THE PERCEPTION OF LOVE IN JACQUES THE FATALIST AND HIS MASTER BY DIDEROT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Alim KOray Cengiz  
METİNSEL STRATEJİLER, PLASTİK TAKTİKLER - BATMAN ve BARBİE’Yİ OKUMAK Ss, 215-226
Bulunmamaktadır.

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr